Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БПОД И ДОВЕРИЕ СЕ СЛЯХА

Първото сливане на пенсионен фонд на българския пазар е вече факт. Както в.БАНКЕРЪ писа преди месец, Българско пенсионноосигурително дружество (БПОД) прекратява самостоятелната си дейност и се влива в пенсионноосигурителна компания Доверие. Акционерите на БПОД ще получат срещу 1.8 свои акции по една акция на Доверие. Осигурените в двата фонда лица запазват правата си след обединението на двете дружества. Основен акционер в Доверие с 85 на сто от капитала е Българска застрахователна и пенсионна група (БЗП груп), доминирана от Ти Би Ай холдингс. Останалите акции са разпределени между КНСБ и пет отраслови федерации на синдиката. БЗП груп е мажоритарен акционер и в БПОД с 67% от капитала. Тя изкупи през април 3 млн. акции на дружеството, притежавани дотогава от Българска холдингова компания. Двадесет и седем процента от капитала на БПОД са собственост на ДЗИ. Акционерите на ДЗИ обаче са на друго мнение за разпределението на тези дялове. От няколко месеца тече съдебен спор между ръководството на БПОД и ДЗИ. Претенциите на държавния застраховател са за собственост на 40 на сто от капитала му. Изходът на делото трябва да бъде ясен до края на лятото. Останалите 6 на сто са разпределени между дребни акционери.Причината за сливането е фактът, че на практика и двете дружества имат един собственик и е икономически изгодно да работят като една компания, коментираха източници от Доверие.В рамките на три месеца Държавната агенция за осигурителен надзор трябва да се произнесе за законността на сливането. В същия срок се чака и становището на Комисията за защита на конкуренцията. Причината да се търси и нейното мнение е фактът, че след сливането новото дружество ще държи над 40 на сто от пенсионноосигурителния пазар.В момента БПОД и Доверие притежават по три фонда - доброволен, професионален и универсален. След като завърши юридическото сливане, в доброволния фонд на новото дружество ще се осигуряват 122 000 души, в професионалния - 62 000, а в универсалния - 566 000 души. Докато държавните институции дадат становището си за сделката, двата фонда ще продължат да работят като самостоятелни юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във