Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Борсов импулс за банковите акции

Привлечените средства се увеличават и в двата сегмента: корпоративни депозити и влогове на граждани и домакинства, отчете Илиан Георгиев - главен изпълнителен директор на БАКБ.

Несигурността не напусна Българска фондова борса и през февруари, а инвеститорите си останаха предпазливи в анализите и в решенията си по казуса: "Сделка или не." От трудно предвидимата ситуация бяха засегнати дори и по-ликвидните публични компании и никой не се наемаше да прогнозира кога и откъде може да дойде следващият импулс за борсовите играчи.

След като през януари основният индекс на  Българска фондова борса - SOFIX, загуби 1.53% от стойността си, през втория месец на годината измерителят на "сините чипове" отново се понижи, но само с 0.12% до 585.82 пункта. Девет са губещите емисии, включени в изчисляването на SOFIX, които натежаха върху представянето му. Само при четири от компонентите на измерителя има повишение на цената, а при други две емисии няма промяна в котировките. Припомняме, че от септември миналата година,  когато индексът на "сините чипове" падна под границата от 600 пункта, той продължава да дълбае все надолу. Числата показват, че другите три индекса на борсата - BG REIT, BGBX 40 и BG TR30, не са се съобразили с "лидера" и са се повишили през февруари.

Вниманието на инвеститорите у нас в такава сложна ситуация логично се насочва към публичните банки - техните акции и през втория месец на тази година се търгуваха сравнително активно. Цените на всички тях дружно вървяха нагоре и даже  успяха да надскочат котировките си от януари. Книжата на Първа инвестиционна банка, на Българо-американска кредитна банка и на Централна кооперативна банка започнаха месеца с най-ниските си стойности, но постепенно добавяха по няколко стотинки към котировките си и в края на месеца върнаха усмивките по лицата на някои от инвеститорите, които ги продадоха с печалба.
Въпреки това повишение в двадесетте борсови сесии през февруари бяха прехвърлени само 390 998 банкови акции при 685 008 броя през януари.

Единствено акционерите на
 

Централна кооперативна банка

не се отказваха да сключват сделки с нейните книжа. Ентусиазмът им се подклаждаше и от това, че котировките  надхвърляха  постигнатите  през януари. Цените им  се лутаха в доста широките рамки - между 1.45 и 1.75 лв. за акция.

Средата на февруари отбеляза месечното дъно за книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) от 1.4508 лв. за дял. А през януари най-ниската котировка за акциите на банката на "Химимпорт" беше 1.2408 лева.

Това като че ли даде допълнителен стимул за инвеститорите и след като цената прескочи 1.50 лв. за дял, в следващите дни още по-уверено продължи нагоре през 1.60  и  1.70 лв. за акция... И така до 27 февруари, когато пазарните участници предлагаха вече по 1.7532 лв. за един дял на Централна кооперативна банка. Тази цена обаче остана най-високата за втория месец, като тя е с 27 стотинки над върховата им стойност през януари. За последно такава котировка при тези книжа видяхме в началото на октомври миналата година. Така притежателите на книжа на ЦКБ изчислиха двуцифрен ръст между двете гранични котировки (+20.84%).

Множеството сделки с акциите на Централна кооперативна банка доведоха до това, че най-високата и най-ниската им цена надскочиха тези от януари. А това постави книжата на кредитната институция отново сред най-ликвидните сред всички публични компании на Българска фондова борса. И резултатът от това е, че играчите на пазара си размениха 288 830 от тези акции при 303 829 броя през първия месец на 2019-а. Така ЦКБ остана най-търгуваната публична банка у нас.
Повишението на котировките оживи желанието за продажба на книжа от тази позиция. В последния търговски ден на февруари акциите затвориха месеца при 1.6918 лв. за дял. Това пък добави 21 стотинки над стойността им от края на януари. Този ръст повиши и пазарната капитализация на банката от групата на "Химимпорт" с още над 23 млн. лв. и тя вече е 191.434 млн. лева.

През февруари търговията с книжата на
 

Първа инвестиционна банка

поднесе много положителни емоции на акционерите с устойчиво покачване на цените, които бяха доста над нивата от края на януари. Още първите борсови сесии дадоха сигнал за това, въпреки че имаше и един моментен срив на 11 февруари, когато книжата й загубиха малко от стойността си и отбелязаха най-ниската месечна цена - от 3.4892 лв. за дял. Но и тя беше с 36 стотинки над дъното през януари.

В следващите дни  подскоците по ценовата стълбица продължиха  и бяха покорени нивата от 3.50, 3.60, 3.70 и 3.80 лв. за дял... И само в края на месеца този устрем спря. 

След като на 26 февруари книжата на кредитната институция отбелязаха най-високата си котировка за месеца - 3.8854 лв. за един брой, в следващите дни те се гмурнаха леко надолу, подведени от общия песимизъм, обхванал  Българска фондова борса. Това обаче остана най-голямата сума, която инвеститорите са плащали, за да си набавят от книжата на банката през февруари. И заедно с това тя върна мечтите далеч назад във времето - до началото на октомври миналата година, когато това бе цената да притежаваш такива акции. През януари 2019-а за това бяха достатъчни и 3.6659 лева. За радост на притежателите на книжа на ПИБ котировките добавиха още 11.35% между двете гранични стойности.
Както казва поговорката: "С яденето идва и апетитът." А случилото се показа, че инвеститорите вече поглеждат и към кота 4 лв. за един брой.

В последните дни на февруари борсовите играчи играха по-спокойно и в резултат на това цените изгубиха четири стотинки спрямо тези от края на януари. При това положение и пазарната оценка на банката намаля с 66.949 млн. лева. На 28 януари инвеститорите вече оценяваха ПИБ на 339.3 млн. лв., като капитализацията й отново слезе под четиристотин милиона лева.

Въпреки повишаващите се цени на акциите на Първа инвестиционна банка  инвеститорите се въздържаха от разпродажби. По тази причина обект на покупко-продажба станаха само 26 458 акции при 271 300 броя месец по-рано.

През февруари пазарните играчи съвсем ясно показаха нежеланието си да наддават за акциите на Българо-американска кредитна банка и на  ТЕКСИМБАНК.

В петнадесет от борсовите сесии въобще липсваха сделки с книжата на

Българо-американска кредитна банка

което бе логично, тъй като цените през целия месец се запазиха на равнището от януари. Фактът, че започнаха  периода   с най-ниската си месечна стойност - от 6.05 лв. за един брой, каквато беше и през януари, не амбицира инвеститорите да продължат в тази посока.

На 19 февруари Комисията за защита на конкуренцията е открила производство за разрешаване на концентрация, инициирано съвместно от "Българо-американска кредитна банка" АД и "Българска телекомуникационна компания" ЕАД. Уведомлението от двете фирми е по повод планирана от тях нова съвместна дейност чрез създаване на съвместно предприятие.

Финансовият отчет показва, че кредитният портфейл на БАКБ продължава тенденцията си на разширяване, движен от диверсифицирано кредитиране на корпоративни клиенти, МСП и физически лица. Постигнато е увеличение, което превишава средния ръст на банковия пазар в страната. Въпреки продължаващата тенденция за намаляване на лихвите по кредити  трезорът отчита ръст на приходите от лихви през годината поради растящия кредитен портфейл.

Новините явно направиха впечатление на инвеститорите и търговията в последните търговски дни поднесе приятна изненада на някои борсови играчи с цени от 6.30 и 6.50 лв. за дял. Котировката е с 45 стотинки над най-високата стойност  през първия месец. Статистиката сочи, че такива възходи  при книжата на банката на Цветелина Бориславова е имало за последно през ноември 2018-а. Но всичко спря дотук.

Тъй като тази цена се оказа последна за месеца,  заедно с нея нагоре се устреми и пазарната оценка на Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Този път тя е със 7.44% по-висока и според борсовите играчи в края на февруари банката на Цветелина Бориславова вече струва 160.494 млн. лева. Заради свитата търговия с акциите на кредитната институция броят на изтъргуваните книжа падна двойно - до 1661.

При

ТЕКСИМБАНК

сделки имаше само в два от борсовите дни, като при "наддаването" цената, до която се достигна, беше 2.70 лв. за един дял. Тъй като тя е десет стотинки под котировката от последния борсов ден в първия месец на годината, съответно и пазарната оценка на банката се сви с 3.57% и в края на февруари тя е 75.587 млн. лева. В един от борсовите дни между портфейлите "прелетя"  пакет от 74 000 акции. На следващия ден инвеститорите си размениха само 49 книжа на ТЕКСИМБАНК.

Борсовата търговия продължава да отразява депозитните предпочитания на инвеститорите - и фирми, и домакинства. Всички все пак предпочитат парите в кеш пред евентуалното нарастване на цената на банковите книжа и печалбата от продажбата им. А тези настроения съвсем точно отразяват продължаващата вече много месеци тенденция сумите по депозитите устойчиво да нарастват. Без да се съобразяват с нулевите лихви по влоговете и загубата, което това им носи заради плащаните такси за обслужване на тези сметки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във