Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Борсата привлича погледите с позитивни сигнали

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" - януари - март 2014От 2006 г. редакцията на в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за"Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през съответната година дружества от тези два сектора.


Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2006, 2007 и 2008 г. получи "Карол" АД. За 2009-а и 2011-а той отиде при "БенчМарк Финанс" АД, а през 2010-а и 2013-а го спечели "Елана Трейдинг" АД. "Първа ФБК" ООД е най-добрият инвестиционен посредник за 2012-а.В този брой представяме поредната класация за "Инвестиционен посредник" - за първото тримесечие на 2014 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са представени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март 2014 година. 


След силните първи два месеца на 2014 г., дължащи се на ентусиазма на инвеститорите от края миналата година, през март постепенно се стигна до успокояване на пазара. Но въпреки това през тримесечието основният индекс на "БФБ-София" - SOFIX, добави 22.14% към стойността си. Всъщност няма нищо особено в представянето на фондовия ни пазар от началото на годината, не бива да се търси и някаква тенденция в случващото се там. Съвсем нормално е да се наблюдават и спадове, и възходи.


Негативно влияние върху настроенията на борсовите играчи оказваха предимно външни за страната ни събития - например кризата в Украйна или натискът върху развиващите се пазари по света. Отчетите за първото тримесечие също не оказаха кой знае какво влияние върху търговията, тъй като подобрението на резултатите не изненада инвеститорите. Все пак си остават по-внимателни в анализите си и във вложенията си.


Не бива да се пропускат и прогнозите, които направиха някои експерти. Освен това нараства интересът към по-рядко използвани от българските търговци финансови инструменти като акции и облигации, което може да върне и да засили ентусиазма им за участие на "БФБ-София". След резонната "почивка" в края на тримесечието остава потенциал за ръст по отделни позиции. Не бива да се пропуска и стимулиращата роля на фактора "стабилна дивидентна политика", който ще е доста силен в периода април-юни. Тогава се провеждат повечето общи събрания за разпределение на печалбите.


Няма изненади в представянето на водещите дружества и съответно в разположението на силите в сектора. И през първото тримесечие на тази година на челните места в класацията на в. "БАНКЕРЪ" са пак имената на основните играчи. Тези от тях, които запазиха по-високата си активност от края на миналата година, получиха и повече точки и, естествено, запазиха или подобриха позицията си. "Елана Трейдинг" попада в челото на таблиците и по четирите критерия и с едно първо и две втори места отново е пред конкурентите си. Така запази първото място в подреждането, което заемаше и в периода между октомври и декември миналата година. А със спечелените 32 точки (от 40 максимално възможни) стана


"Най-добър инвестиционен посредник"

и през първото тримесечие на 2014-а. "Капман" също е сред най-добрите фирми по всички показатели и отново не позволи да бъде изместен от второто място (но дистанцията до лидера вече е четири точки). Най-голям скок нагоре направи "Карол" - от петата позиция в края на декември до място в тройката към 31 март. Изкачването му обаче беше за сметка на "София Интернешънъл Секюритиз", което слезе от почетната стълбица. Дружеството направи същото движение, но надолу, и се озова на опашката в подреждането. Но все пак е сред най-добрите в Топ 10.


Банковите институции остават сред основните играчи на капиталовия пазар у нас. Пет от тях успяха да вземат точки по отделните показатели. Единствено "Юробанк България" обаче за трето поредно тримесечие пази мястото си в крайното класиране.


Борсовата търговия от началото на тази година поддържаше интереса на инвеститорите и това осигури високия


оборот на "БФБ-София"

Две бяха дружествата, които се извисиха над конкурентите си и единствени успяха да прескочат границата от 100 млн. лв., което не се случва много често. Брокерите на "Корпоративна търговска банка" АД пазят челната си позиция. Общата стойност на книжата, които те са изтъргували през тримесечието, е 149.558 млн. лева. Те са постигнали този резултат само в 259 сделки през периода, а чрез тях собственика си са сменили общо 45.742 млн. ценни книжа.


Усърдието при покупко-продажбите на фондовата борса изведе "София Интернешънъл Секюритиз" до втората позиция в края на март. Инвестиционният посредник е извършил 2569 сделки и в тях е постигнал оборот от 148.553 млн. лева.


И през първото тримесечие активността на небанковите инвестиционни посредници е по-висока и те логично заемат местата от втората до четвъртата позиция. Още три банки - "Тексим банк", "Банка ДСК" и "Централна кооперативна банка", се вместват в Топ 10 по този показател.


Две нови дружества - "Булброкърс" и "Авал Ин", намериха място сред номинираните в подреждането по


брой сделки на "БФБ-София"

Всички от челната шестица обаче си остават там, без размествания спрямо периода между октомври и декември. Сред десетте избрани този път са попаднали само постигналите по над 2000 контракта през тримесечието. "Карол" традиционно отново е инвестиционният посредник с най-много сключени договори и е несменяем лидер по този показател в класацията на в. "БАНКЕРЪ". През периода брокерите му имат 25 510 контракта, изтъргували са над 63 млн. дяла.


На следващите две места отново са "Елана Трейдинг" и "БенчМарк Финанс", съответно с по 12 978 сделки и 8798 покупко-продажби. Небанковите инвестиционни посредници не допуснаха изненади в подреждането по този показател и през първото тримесечие. "Юробанк България" е единствената, която е сред номинираните, но е в края на таблицата.


През периода намаля дейността на инвестиционните посредници по отношение разработването на проспекти за увеличение на капитала, търгови предложения и нови облигационни емисии поради по-ниския интерес на публичните компании. Познати, но и някои не чак толкова, са имената в списъка на номинираните по показателя


брой емисии акции и облигации

Само четири са дружествата, които са били ангажирани през периода за такава цел, но всички те са работили по един проект. Безспорно най-интересна е била работата на експертите на "Авал Ин" АД по предлагането на акциите на футболния клуб "ЦСКА" на фондовата борса. Освен тях "Капман" АД и "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД са подготвили проспекти за увеличение на капитала съответно на бившия приватизационен фонд "Холдинг Кооп-Юг" и на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ. "Елана Трейдинг" е консултирало публичното предлагане на емисия облигации, издадена от ТЕЦ "Марица -3".


Няколко от инвестиционните посредници ("БенчМарк Финанс" и "Елана Трейдинг " например) са извършвали през първото тримесечие и обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. Процедурата е започнала в предишни месеци, а според закона приключва в рамките на пет години. Така че тази им дейност няма да бъде взета предвид в подреждането по този показател, за да не се създава невярна представа за броя на обслужваните емисии от ценни книжа.


Бавно и полека системата за подаване на борсови поръчки чрез интернет COBOS, която "БФБ-София" обслужва, губи клиенти и позиции в конкуренцията с появилите се алтернативни платформи на няколко от инвестиционните посредници. През първите три месеца на тази година спрямо края на 2013-а са я напускали още 109 клиенти. По този начин през "държавната" платформа са обслужвани 519 потребители, показва проучването на вестник "БАНКЕРЪ". Алтернативните платформи са привлекателни за клиентите си най-вече с по-добри условия за


електронна търговия

За тях обаче се събира информация по-трудно и не се знае колко точно са техните абонати. От друга страна, макар и с по-малко абонати, поръчките през COBOS нарастват двойно спрямо края на декември. Със същия процент се увеличават и сключените сделки през борсовата електронна платформа, както и оборотът в тези покупко-продажби. Ниският дял на COBOS договорите в общата търговия на "БФБ-София" потвърждава факта, че го използват по-малките инвеститори, които не разполагат с много финансови средства.


Алтернативните интернет платформи продължават да отклоняват клиенти от "държавната платформа", но информацията за дейността им е доста оскъдна. Тъй като данните от "БФБ-София" са най-пълни, то подреждането е извършено основно според тях. През първата четвърт на тази година към C Trader (на "Капман") са се включили още 21 потребители и системата вече обслужва 262 човека. Платформите Karoll Broker (на "Карол") и BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс") отдавна вече има повече абонати от COBOS. При първата те са 1777, а при втората - 1751 (със 125 повече спрямо края на декември).


Достъп до търговия на "БФБ-София" имат и други уеб платформи - Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), U-Broker (на "ОББ"), Delta Broker (на "Делтасток"), EFOCS (на "Евро-финанс"), UG Market Trader (на "ЮГ Маркет") и SIS Invest ("София интернешънъл секюритиз"), които обаче не обявиха данни за дейността си. Така че реално броят на търгуващите през фондовата борса през интернет е значително по-висок.


Липсата на информация за електронната търговия на "БФБ-София" прави малко условно класирането на инвестиционните посредници по този показател. Крайната оценка по него е сборна от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой сключени сделки и реализиран в тях оборот. Данните за първото тримесечие поставят "Карол" на лидерската позиция по всеки един от тях, а по този начин дружеството от групата "Карол" събра пълен актив от 30 точки и стъпи на върха в крайното подреждане.


Заедно с него в тройката на почетната стълбица са още "Елана Трейдинг" и "Капман". От регионалните инвестиционни посредници двама - "Загора Финакорн" и "Реал Финанс", отново са сред номинираните, както и през четвърто тримесечие на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във