Банкеръ Weekly

търпение

Борсата и депозитарът - време за сделки

Управляващите продължават с опитите си да раздвижат приватизацията у нас в последното тримесечие на тази година. Досега трудно се намираха кандидати за държавните соцгиганти в различните конкурси. Вече ще се използват и възможностите на БФБ-София, за да бъдат пласирани пакети от акции от няколко дружества.


Първата стъпка в тази посока е обявеният от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол конкурс за избор на консултант, който да изготви анализ на правното състояние, на информационни меморандуми и приватизационни оценки на самата БФБ-София АД - София и на Централен депозитар АД - София. Държавата подготвя за продажба 50.0542% от капитала на фондовата борса и 43.70% от акциите на депозитара. Но тъй като БФБ на свой ред има дял от 6.61% в Централен депозитар, това означава, че след приватизацията купувачът ще притежава над 50% във всяко от тези дружества.


Подготовката започна още през март тази година, когато финансовото министерство възложи на агенцията да организира продажбата на държавните дялове в двете компании. Това пък е следствие от концепцията, приета през 2011-а от Министерския съвет, те ще бъдат приватизирани заедно.


Срокът за размисъл и за подаване на документи за участие е 30 дни, става ясно от решението на правителството. От кандидатите се очаква да докажат своя опит в маркетинга при поне една успешно приключила сделка за продажба на компания с предмет на дейност организиране и опериране на регулиран пазар на финансови инструменти или клиринг - сетълмент система за периода 2005-2011 година. Или да е участвала като консултант при продажбата, придобиването или сливането на такава кампания. В конкурса могат да се включат и фирми, които имат опит в маркетинга при поне две успешно приключили сделки на компании от финансовия сектор с минимален размер на собствения капитал на всяка една от тях от по 50 млн. лв. или с минимална стойност на всяка сделка от 50 млн. лева. Или да е участвала като консултант при продажбата, придобиването или сливането на такива дружества.


В екипа на кандидатите задължително трябва да участват експерти, натрупали през последните десет години опит в изготвянето на анализ на правното състояние, на информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества, от които поне едно е било с балансова стойност на активите си над 70 млн. лв., или на равностойността им в друга валута.


Комисията ще следи и за това кандидатът и членовете на неговия екип да нямат договорни отношения и да не са свързани лица с дружествата, за чиято продажба е обявен конкурсът. Пречка за участие е и ако консултантът и членовете на неговия екип са акционери в продаваните дружества.


Всеки кандидат трябва да е готов да плати и депозит в размер на 10 хил. лв. (без данък добавена стойност) или равностойността им в евро.


Избраният консултант ще подготви стратегия за продажба на държавните дялове в БФБ-София и от Централния депозитар, ще определи и минималната им цена.


Според приетата стратегия до сделките за двете фирми се допускат само водещи световни или европейски борсови оператори. По предварителни данни те трябва да отговарят едновременно на няколко критерия. Да имат поне 2 млрд. евро средномесечен общ оборот на пазара на акции и да са сключили средномесечно поне два милиона дериватни контракти (например върху валута, стоки, цветни метали, индекси и др.) за последните две години (към края на 2011-а). На пръстите на едната ръка могат да се изброят тези, които покриват подобни изисквания - London Stock Exchange, Deutsche Boerse, виенската CCE Stock Exchange Group, NASDAQ-OMX, но едва ли някой от тях знае за тези наши мераци.


Изпълнителният директор на Истанбулската фондова борса Ибрахим Турхан обяви през миналата седмица, че е възможно турският борсов оператор да участва в приватизацията на БФБ-София. Това обаче може да се случи само ако критериите бъдат променени, така че турското тържище да успее да ги покрие, уточни той.


Хубавото е, че до момента не се чуват коментари от Агенцията за приватизация или от управляващото мнозинство по очаквани приходи от тази сделка. За съжаление честа практика у нас е, волно или неволно, да се подхвърлят цифри, около които в крайна сметка приключват продажбите.


nbsp;


nbsp;


От 6 януари 2011 г. акциите на БФБ-София АД се търгуват на БФБ-София. В началото на първия ден сделките се сключваха при 4.27 лв. за дял, като до края на деня цените паднаха до средна цена от 2.24 лв. на един брой.


В последната борсова сесия, в която видяхме тези книжа на пазара (на 20 септември), инвеститорите плащаха по 2.451 лв. за акция и така оцениха БФБ-София на 16 134 590 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във