Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Борим недостига на пазара на труда със защитени специалности

Правителството прие на днешното си заседание актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии и със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година. Списъците се актуализират всяка година.

Предложенията за обновяване са съобразени с препоръки, постъпили от министерства,  ведомства и  организации на работодателите. Целта е да се създаде възможност за осигуряване на условия за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение, за преодоляване на дефицита от подготвени кадри по специалности от професии със значение за пазара на труда и за икономическото развитие на национално ниво.

Защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година са предвидени да бъдат по-малко от настоящата. Според проекта 5 специалности отпадат - „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, „Транспортно строителство“, „Автоматизация на непрекъснати производства“ и „Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника“, а 1 се добавя – „Художествена дърворезба“.

В списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за идната учебна година, също ще бъдат добавени нови специалности като „Технология на биопроизводството“, „Корабни тръбни системи“, „Локомотиви и вагони“, „Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника“, „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ и „Технология на неорганичните вещества“.

Необходимите средства за изпълнение на проекта са в размер на близо 3 млн. лв. и са в рамките на разчетените средства с проекта на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 г. С тях ще бъдат осигурени необходимите условия за обучение на 743 ученици в 59 паралелки в защитени от държавата специалности от професии и на 3 979 ученици в 239 паралелки в специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във