Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БОРЧОВЕТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА СА КЪМ 1 МИЛИАРД

Дълговете в енергетиката надхвърлят 503 млн. лв., съобщиха през седмицата от енергийното ведомство, включвайки само неплатените сметки към НЕК и Булгаргаз. Останалите борчове за пореден път бяха скрити. Не стана ясно и какви суми дължат енергийните дружества на хазната, на социалното осигуряване и на персонала. По информация на в. БАНКЕРЪ общите задължения в енергетиката към 1 януари 2002 г. доближават 1 млрд. лева. В тях влизат неплатените сметки на граждани, фирми и организации към електроразпределителните дружества - общо 174 млн. лв., както и задълженията за консумирана топлоенергия - над 220 млн. лева. Самите електроразпределителни дружества пък са заборчляли с 256 млн. лв., дългът на топлофикациите надхвърля 250 млн. лв. Към тях трябва да добавим и неплатените от промишлени предприятия над 188 млн. лв., както и неприбраните от Булгаргаз 261 млн. лв. за доставено и консумирано синьо гориво. Задълженията на газовия монополист не се оповестяват, но обслужваните от него и от НЕК дългове увеличават допълнително размера на борчовете в енергетиката.Шансът те да бъдат платени като че съвсем се изпари през последните месеци. Нещо повече - борчовете лавинно нарастват и взаимно обвързват енергийните дружества. Без свежи пари производителите не могат да работят нормално - няма да си осигурят необходимите им енергоресурси, не биха покрили дори производствените си разходи. Да не говорим пък за задълженията на енергетиката към държавния бюджет и социалното осигуряване. Електроразпределителните дружестваНесъбраните им вземания са за 174 млн. лева. От тях най-голям е дългът на гражданите - 83.6 млн. лв., а най- малък - на бюджетните организации, които не са смогнали да платят малко под 6 млн. лева. Общините обаче са заборчлели с близо 23 млн. лв., а фирми и други институции (включително и партийни централи) - с над 61 млн. лева.Натрупаните дългове са 256 млн. лв.: към НЕК за доставена електроенергия, към държавния бюджет и социалното осигуряване, към персонала. ТоплофикациитеНесъбраните им вземания от клиенти надхвърлят 220 млн. лева. Най-голям длъжник е населението с неплатени сметки за над 130 млн. лв., втори сред некоректните платци са стопанските организации с дълг към 34 млн. лева. Следват ги бюджетните институции с 13 млн. лв. задължения.Натрупаните дългове надхвърлят 250 млн. лв. От тях 161 млн. лв. са неплатените суми за консумирано синьо гориво, съобщи главният изпълнителен директор на Булгаргаз Кирил Гегов. Останалите са за въглища, мазут, електроенергия, невнесени суми в държавния бюджет и за социално осигуряване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във