Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бойко Рашков ще координира провеждането на изборите

Бойко Рашков

Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Съгласно правителственото решение на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков се възлага координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на Министерството на вътрешните работи във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Министърът на финансите Асен Василев трябва да внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова координира, включително с министъра на финансите и с министъра на вътрешните работи, дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Министърът на външните работи Светлан Стоев организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната.

Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров съгласувано с главния държавен здравен инспектор следва да определи необходимите противоепидемични мерки, свързани с изборния процес в страната.

Министърът на правосъдието Янаки Стоилов ще организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода.

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

На министъра на правосъдието се възлага да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във