Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БОГ ДА ПРОСТИ ДЪРЖАВНИТЕ МИЛИОНИ, НАЛЕТИ В СОФИЯ ПРЕС

Наръчникът Как да прецакаме държавата засега липсва на книжния пазар, но подходящ издател на подобен бестселър има. Стига скромната днес, но някога мастита агенция София прес да реши да опише челния си опит в елегантното експроприиране на държавни пари и имущество. Ако софиянци и гостите на столицата си мислят, че познатата им сграда на бул. Цариградско шосе N 113, над която гордо се мъдри надписа София прес, е държавна собственост - дълбоко се лъжат. От 6 август тази година четири от общо осемте етажа на производствения център на агенцията, разположен на две крачки от ИПК Родина, са притежание на регистрираното през април миналата година еднолично частно дружество Аудио Вега, платило за придобивката си 1.6 млн. лева. Само 18 дни по-късно - на 20 август 2002 г., ЕООД-то се трансформира в ООД и до единствения му дотогава собственик Венцислав Тянков Иванов се нареждат още трима съдружници - Гроздалина Тянкова Георгиева, Димитър Чавдаров Герасимов и Николай Леонов Зайцев. Както научи в. БАНКЕРЪ, парите за покупката са осигурени с банков кредит, срещу който купувачът Аудио Вега е заложил споменатите четири етажа (всеки с площ над 600 кв. м). С приходите от сделката пък агенция София прес е погасила дълговете си към австрийската фирма Брюдер хенн за доставена през 1990 г. на лизинг печатарска машина. Както се казва, дотук няма лошо. Шефовете на агенцията са извършили една рутинна търговска операция. Макар че цената може да се стори на някого доста скромна. Бедата е, че повече от десет години върви спорът за статута на София прес и за съдбата на наливаните в нея милиони държавни пари. Само проектната стойност на сградата на бул. Цариградско шосе N113, строена в периода 1970-1976 г., надхвърля 13 млн. лв. тогавашни пари.Началото е поставено в далечната социалистическа епоха с разпореждане 309 на Министерския съвет от 21 октомври 1967 година. Благодарение на него издателството за литература на чужди езици и Българското информационно бюро са извадени от системата на някогашния Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина. С активите и пасивите на двете формирования, включително и помещенията, които са заемали дотогава, е обособена агенцията за книгоиздаване и печат на чужди езици София прес. Сред нейните учредители са наредени три творчески съюза - на българските писатели, на българските журналисти и на българските художници. В разпореждането изрично е казано, че в новосъздадената агенция трябва да участва и Българската търговска палата, както и три държавни комитета - за приятелство и културни връзки с чужбина, за изкуство и култура и Комитетът по туризъм. Посочено е също, че София прес е длъжна да съгласува пропагандната си дейност (за която получава валута по установения ред) с Министерството на външните работи и да се отчита пред ръководните органи на своите учредители. От тях обаче само имената на творческите съюзи са публикувани в Държавен вестник. Причината за този номер на Живковото правителство е проста - за пред света агенцията е трябвало да изглежда като независима обществена институция и затова присъствието на държавните ведомства в нея е било малко пренебрегнато. Само че тази ефективна за времето си хватка изиграва впоследствие изключително негативна роля, давайки шанс на спекулациите около държавното участие в София прес.А то не е за подценяване. В нарочно постановление на Бюрото на Министерския съвет от 10 декември 1974 г. например се казва, че задълженията на агенцията, свързани със строителството и оборудването на нейния производствен център (въпросната осеметажна сграда на Цариградско шосе 113 - бел ред.), се погасяват от бюджета. Пак в това постановление е записано, че за сметка на бюджета ще става и издръжката на ръководството на София прес, а за пропагандната й дейност трябва да се отпуска субсидия, чийто размер се определя ежегодно от Държавния комитет за планиране и от Министерство на финансите.Показателно е, че на петата конференция на агенцията, проведена през април 1983 г., са приети нови членове и съставът й чувствително набъбва. Освен трите творчески съюза - на писатели, журналисти и художници и изредените вече държавни институции, в редиците на София прес се вливат съюзите на филмовите дейци, на преводачите, на архитектите, на юристите и на научните работници, както и БНТ, БНР, Българският олимпийски комитет, Комитетът за българите в чужбина и даже БСФС. Според приетия тогава нов устав на София прес, форумите й могат да бъдат валидни само ако на тях присъстват две трети от членовете, всеки от които има право на един глас. Такива са правилата на играта до преломната 1989 г., когато започват бозите и регламентът е пратен в коша. Част от настъпилата пълна галимация стегнато и ясно е описана в един доклад от 11 май 1993 г. на тогавашния финансов министър Стоян Александров до премиера Беров.Александров е подчертал, че София прес е създадена с държавни средства и до 1991 г. развива дейността си чрез държавна субсидия. Отбелязал е и че в периода 1974-1991 г. държавните субсидии са в размер на 4-7 млн. лв. годишно, а реализираната за това време от агенцията печалба се движи в границите от 400 хил. до 1.8 млн. лв. годишно. Казано е също, че София прес стопанисва недвижимо имущество - сгради, земи и апартаменти, придобити с държавни средства и че до 1989 г. извършва пропагандната си дейност в чужбина чрез 25 кореспондентски бюра, базирани в Европа, Америка, Азия и Африка, които са изцяло на държавна издръжка. След 10 ноември 1989 г., пише Стоян Александров, пропагандната и идеологическата дейност на София прес практически е прекратена и с разпореждане на Бюрото на Министерския съвет от февруари 1990 г. й се разрешава да образува фирми, които с предоставеното им държавно имущество да извършват стопанска дейност. Освен това както фирмите, така и агенцията се освобождават от данъци. В доклада до бившия премиер Беров не е пропуснат и още един факт - самата София прес не е регистрирана в съда като сдружение с идеална цел по реда на Закона за лицата и семейството. И през 1991 г. тя продължава да се създава нови фирми и да участва като съдружник на базата на стопанисваното от нея държавно имущество в редица дружества с ограничена отговорност. Сред тях се споменават Индъстрийз ООД, учредено съвместно с ПК Тайга-1 - Москва, Фендора - Швейцария, и Селеционе сервизи финансиале - Италия. Не са пропуснати и джойнтвенчърите Интернешънъл консорт и Планета 999, в която освен София прес съдружник е и промишлено-търговската компания Российский дом - Русия.В качеството си на финансов министър Александров обяснява и причините, поради които през 1992 г. предишният кабинет на Филип Димитров е взел решение да преобразува агенцията в еднолично държавно дружество с ограничена отговорност. На първо място сред тях е посочено, че ревизорите от столичното управление Държавен финансов контрол са установили финансови нарушения и неправомерно разпореждане с държавни активи. Няма никакво основание държавното участие в София прес да не бъде върнато на държавата, за да се управлява от нея, твърди Стоян Александров в доклада си от 11 май 1993 година. Само че нищо такова оттогава насам не се случва. Тъкмо обратното показва развоят на последвалите събития. През 1993 г. трите творчески съюза, членове на агенцията - на писателити, художниците и на журналистите, вземат решение да се проведе шеста конференция на агенция София прес. Идеята е да се промени уставът й, за да може тя да бъде регистрирана по Закона за лицата и семейството, като сдружение с идеална цел. По необясними причини конференция няма - цели четири години. На 20 май 1997 г. обаче само два от творческите съюзи - на писателите и на художниците, се събират и си спретват своя конференция, на която решават да регистрират ново дружество с идеална цел. Напук на устава на агенцията, според който подобни форуми са лигитимни само ако в тях участват не по-малко от две трети от членската маса на агенцията, която през 1997 г. има близо 40 членове. Така на бял свят се появява дружеството Агенция за българска култура изкуство и печат София прес, което слага ръка на държавното имущество на създадената през 1967 г. Агенция за книгоиздаване и печат на чужди езици София прес. И вече пета година новата формация се разпорежда с него, както намери за добре, смятайки го за свое. А колкото до държавата - нея кучета я яли. Имала пари - дала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във