Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БНР ЧАКА ПАРИ ОТ НАЧАЛОТО НА ВЕКА

Ръководството на държавното радио не е взело ефективни мерки да прибере от свои длъжници 168 737 лв., се посочва в одит на Сметната палата за 2005 година. Около 97 на сто от задълженията към радиото са натрупани по-рано от наблюдавания период, като най-старото е от 2001-ва, са констатирали проверяващите. БНР е създало добра организация за функционирането на счетоводната система, но не са предприети действия за събиране на просрочените вземания - гласи основният им извод. - По време на одитите са провеждани многократни срещи между екипите на Сметната палата и ръководството на БНР и са давани указания на ръководството на радиото, което е поело ангажименти в тази насока.
Съобразили сме се с препоръките на палатата, част от проблемите са решени, а по други все още чакаме резултат - коментира за БАНКЕРЪ генералният директор на медията Поля Станчева. - Някои от казусите не са в нашата компетенция, защото по тях предстои да се произнесе съдът.
Сметната палата е установила и други нарушения на финансовата дисциплина. Най-сериозни са забележките за неспазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Правилникът за възлагане на обществени поръчки, приет от управителния съвет на БНР на 16.12.2003 г., не е актуализиран в съответствие с изискванията на ЗОП и на наредбата, влезли в сила от 01.10.2004 г., се казва в доклада. Инспекторите са установили, че през 2005-а шефовете на радиото не са провели конкурси за доставка на гориво, въпреки че по закон е трябвало да направят това. Държавните предприятия са длъжни да провеждат такива конкурси, когато купуват стоки за над 10 000 лева. Договорите между БНР и Петрол АД за доставка на промишлено гориво за отопление и на горива за МПС, сключени на 10.01.2004-а, са за една година - пише в одита. - В тях не е определена общата стойност на доставките. С анекс от 14.01.2005-а към всеки договор срокът е удължен до провеждането на процедура за избор на доставчик. Към 31.12.2005-а БНР е отчело разходи за доставка на горива за МПС на стойност 347 384 лв. и разходи за доставка на промишлено гориво за отопление на стойност 105 617 лева.
Освен при закупуването на горива (както и на компютри и консумативи) нарушения са засечени и при сключването на договори за ремонти. През 1998-а е подписан контракт с Никми ООД за модернизацията на централната сграда на радиото, намираща се на бул. Драган Цанков №4. Той е бил на обща стойност 2 500 000 г. марки (по-точно левовата им равностойност) и със срок на изпълнение 30 септември 1999-а. После, с анекси този срок е бил удължаван многократно, за да се стигне накрая до 31 декември миналата година. През 2005 г. за извършените дейности на Никми ООД са платени 1 388 346 лв. - отбелязват одиторите. - Продължаването на действието на сключения договор от 1998-а и след приемането на ЗОП от 1999 г. нарушава законовите изисквания. Това заключение в максимална степен се отнася и до одитирания период, тъй като стойността на възложените само през 2005-а строително-монтажни работи изисква провеждане на формална процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Инспекторите са предоставили списък с 15 препоръки за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски.
Независимо че в доклада на Сметната палата има доста неприятни констатации как са управлявани през миналата година (и не само тогава) финансите на държавното радио, в крайна сметка ръководството му по-скоро трябва да благодари на одиторите, вместо да им се сърди. А и 170-те хиляди лева просрочени задължения не изглеждат болка за умиране на фона на около 35-те милиона лева, които през тази година бюджетът ще изсипе в банковите сметки на институцията. Те обаче са си направо внушителна сума, когато човек помисли какви са собствените приходи на медията от рекламодатели и спонсори. В изследванията на пазарните агенции БНР традиционно поддържа висок рейтинг, но за никого не е тайна, че приходите му, особено от реклама, са повече от скромни в сравнение със солидния слушателски интерес, на който се радва програма Хоризонт например. Както БАНКЕРЪ е писал, по данни от достоверни източници тези постъпления за 2004-а са около един милион лева (като близо 600 000 от тях са дошли с посредничеството на агенция). В същото време данните за общите постъпления в сектора за същата година се колебаят между 15 милиона (според Асоциацията на рекламните агенции) и 27 милиона (според най-голямата асоциация на собственици на частни електронни медии - АБРО). Където и да е истината (може би по средата), БНР, както се казва, отдавна го няма в тази схема. Интересно как ли биха постъпили в тази ситуация собствениците на най-популярните частни радиа, ако рекламните им постъпления са не повече от три, пет или най-много осем на сто от общите за пазара? Още повече че те не получават и стотинка от държавната хазна. Точно затова си заслужават вниманието тези 170 хил. лв. неприбрани вземания на БНР.

ФИРМИ ДЛЪЖНИЦИ
- Номина АД и Чаленджьр ООД - на обща стойност 43 410 лева. Има издадени изпълнителни листове от 1 февруари 2001 г. в полза на БНР;
- Националното радио е включено в списъка на кредиторите на АК Балкан АД с 27 649 лв., дължими към 10 май 2003-а;
- За просрочено вземане на стойност 3953 лв. от ЕТ ГОГОВ - Ирина Мутафчийска с договорен срок за уреждане ноември 2002-ра е издаден изпълнителен лист от юни 2005-а за цялата сума;
- За просрочено вземане от ЕТ ЕЛ ГРЕКО - Мария Дюлгерова на стойност 1547 лв. с договорен срок за уреждане юни 2003-а е издаден изпълнителен лист през 2005 година;
- За просрочено вземане от ИК Кръгозор на стойност 420 лв. с договорен срок за уреждане юни 2005-а от БНР е изпратено уведомително писмо;
- За три от просрочените вземания на обща стойност 52 841 лв. радиото е изпратило предупредителни писма от 15 декември 2003-а на длъжниците Джей Ел Ко ЕООД, Денис и Костело ООД и Маунтин Вю Инкорпорейтид АД. През 2004 г. е изготвена докладна записка за вземанията от правния отдел до генералния директор на БНР, но предприетите действия от отдела са все още в процес на реализация;
- Осчетоводено е вземане на стойност 34 620 лв. от Неонор ООД, със срок за уреждане 15 март 2005 година;
- За просрочено вземане от ДЗИ на стойност 4292 лв., с договорен срок за уреждане октомври 2005-а, от БНР са изпратени писма.
Данните са предоставени от Сметната палата

430 000 ДОЛАРА ЗА СИМФОНИЧНИЯ ОРКЕСТЪР
Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин и посланикът на Япония у нас Коичиро Фукуи, в присъствието на генералния директор на БНР Поля Станчева, подписаха и размениха ноти за отпускане на безвъзмездна помощ от японското правителство на Симфоничния оркестър на радиото. Средствата се предоставят за закупуване на музикални инструменти на стойност 50.7 млн. японски. йени (430 хил. долара). Дарението е по линия на Програмата на японския кабинет за безвъзмездна помощ в областта на културата. От 1991-ва досега Япония е дарила оборудване на четиринадесет български институции в сферата на културата, образованието, спорта и медиите за близо 6 млн. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във