Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БМФ ИСКА ДА ПРОДАВА ИМОТИ

Параходство Български морски флот ЕАД e поискало разрешение от министъра на транспорта да продаде няколко имота, както и да извърши апортна вноска в свое дъщерно дружество. Става въпрос за продажбата чрез търг с тайно наддаване на общежитие във Варна, което представлява обособена част от сграда с обща разгърната застроена площ 602 кв. метра. Данъчната оценка на имота, заедно с 23.6% от общите идеални части на сградата и с правото на строеж върху дворното място, е 323 947 лева. Морският флот иска да продаде и два апартамента по цена, определена от лицензиран оценител, на наемателите, които са в трудово-правни отношения с дружеството, и други тринадесет апартамента на наематели, които не работят за компанията. Последното поискано разрешение е БМФ да направи апортна вноска в капитала на Български морски квалификационен център ЕАД на имот в южната промишлена зона на Варна с площ 1479 кв. м и с данъчна оценка в размер на 28 751.80 лева.
Правителството все още не е приело окончателния вариант на стратегията за приватизация на параходството. Едно от изискванията е купувачът да бъде консорциум. По този начин дори и най-големите фирми от бранша в света са лишени от възможността да участват самостоятелно в раздържавителната процедура. На всичко отгоре е указано и какъв точно да е консорциумът - мажоритарен дял в него да има чартьор, а миноритарен - корабен мениджър с поне един кораб.
Другият проблем е запазването на миноритарния държавен дял от 30%, който няма да се продава поне пет години след приватизацията. Стратегията от 2004 г. предвиждаше той да бъде пуснат за продажба срещу компенсаторни инструменти на БФБ-София. Според становище на министъра на държавната администрация Николай Василев, изразено в началото на август, това е несериозно и си е чист отказ от регистрацията на БМФ на борсата. Той допълни тогава, че дружеството е публично още от края на 2003-а, но явно принципалът не желае да има пълна приватизация.
Финансовият резултат на параходството за първите шест месеца на 2006-а е намалял с почти 60% до 11.18 млн. лв. в сравнение с 27.75 млн. лв. за същия период на миналата година. Намалението се дължи основно на понижението на перото други приходи, които са паднали от 19.3 млн. за 2005-а на 2.36 млн. лева. Понижение с около 3% има и при общите приходи - от 210.48 млн. до 204.26 млн. лева. Същевременно е постигнат ръстът на постъпленията от стоки и услуги. Първите нарастват с близо 5 млн. лв. от 1.27 млн. година по-рано, а тези от услуги се повишават от 189.9 млн. до 196.9 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във