Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо половината от фирмите у нас нямат нито един служител

Близо половината от българските фирми (44.9%) работят само благодарение на собственика си без нито един нает служител. Това показват данните на Националният статистически институт за демографските събития на предприятията в България през 2013 година, в което се проследява и динамиката за петгодишен период. Изследването обаче не включва холдинговите дружества.

В други 39.8% от компаниите са наети едва 1 до 4 души, а с над 10 души персонал са само 8.4% от предприятията у нас. Именно в тях намират препитание две трети от заетите. 

Общо през годината дейност са развивали 327 503 предприятия, с 1.2% повече, отколкото през 2012 година. Така предприятията без служители през 2013 г. са 146 975.

Годишно в България се откриват по около 12 - 13% от активните компании. Най-лесно възникват, но същевременно и най-бързо се закриват, дружествата, които се занимават с търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети - 45% от "новородените" и 46.5% от "умрелите". Данните са за 2012 година.

Почти 82% от създадените през 2012 г. предприятия оцеляват година по-късно, като най-устойчиви са по-големите дружества с над 10 наети - почти 90%. Най-лесно оцеляват компаниите от финансите и застраховането - над 90%, а най-бързо се закриват брокерите на имоти - 68.2% по данни за 2012 година.

Делът на предприятията, създадени в предкризисната 2008 г. и активни пет години по-късно, е едва 7.2%. Най-жизнеспособни през този период се оказват строителните компании, сред които е оцеляла една на всеки десет. 

"Умрелите" предприятия са 12 на сто от активните фирми през годината. В резултат работата си са загубили 3-5% от работещите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във