Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо една трета от българите са застрашени от бедност

През 2021 г. 95,4 милиона души в Европейския съюз, представляващи 21,7% от населението, са били изложени на риск от бедност или социално изключване. Те са живели в домакинства, изпитващи поне един от следните рискове - от бедност, от тежки материални и социални лишения и/или обитават домакинства с много ниска трудова интензивност. Това е леко увеличение в сравнение с 2020 г. (94,8 милиона; 21,6% от населението). Данните са публикувани от статистическата служба Евростат.

В Румъния делът на хората, застрашени от бедност или социално изключване, е най голям -  34%. Следват България (32%), Гърция и Испания (по 28%). Най-нисък е процентът в Чехия – 11%, следваната от Словения (13%) и Финландия (14%).

Около 5,9 милиона (1,3% от общото население) на ЕС са живели в домакинства, изпитващи едновременно и трите горепосочени риска. През 2021 г. 73,7 милиона души в Евросъюза са били изложени на риск от бедност, докато 27,0 милиона са били в тежки материални и социални лишения, а 29,3 милиона са живели в домакинство с нисък интензитет на работа.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във