Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 6400 души са започнали работа през първото шестмесечие

Близо 6400 души са започнали работа през първото шестмесечие на тази година в резултат от дейността на Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП). За същия период екипите на тези центрове са съдействали за включване в обучение на над 250 човека, а почти 6100 безработни са получили услуги за активно поведение на пазара на труда, психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър, участие в Ателие за търсене на работа и други. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.
Към момента в страната функционират 76 Центровете за заетост и социално подпомагане, които предлагат интегрирана услуга чрез взаимодействие между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. В Центровете съвместно работят служители на двете агенции, които предоставят пълния набор от услуги за заетост и социално подпомагане чрез комплексно обслужване на принципа "едно гише". На безработните и хората, получаващи социални помощи, се предлага индивидуализирано консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа до заетост и възможности за социално включване.
Центровете за заетост и социално подпомагане са изградени в изпълнение на започналия през 2017 г. съвместен проект "Лице в лице" на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане. Целта на проекта е още по-ефективна подкрепа на уязвимите групи за преодоляване на препятствията при търсенето и започването на работа, превенция на социалното изключване и подобряване качеството на живот.

Facebook logo
Бъдете с нас и във