Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 6 млрд. лв. ще са евросредствата за инфраструктура в градските територии

Всички бъдещи проекти за градско развитие, финансирани от оперативните програми в програмния период 2021-2027 г., ще бъдат предварително представяни чрез 3D визуализация или макет. Така всеки един човек ще може визуално да разбере как ще изглежда инвестицията след нейната реализация, а целта е да се постигне по-добро планиране. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова откри конференцията "Knowledge City 2020 - Градове на бъдещето", съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

Заедно с това ще има изискване инвестициите да са визуализирани по начин, по който да не е пропуснат нито един детайл - озеленяване, предвиденото строителство, отделните елементи на съпътстващата инфраструктура. "Това трябва да е видимо за хората, а чрез широки обществени обсъждания да се постигат най-добрите решения за градовете", отбелязва Николова. В този етап от подготовката на проекта трябва да се нанасят и евентуалните промени, ако се налагат, а не в хода на реализация.

От влизането на страната ни в ЕС до днес за модернизиране на българските градски територии и развитие на регионите, само по линия на европейските оперативни програми за регионално развитие и трансгранично сътрудничество, в България са инвестирани над 5.6 млрд. лева. Благодарение на този вид инвестиции е постигнато много по отношение на пътната и градска инфраструктура, обновяването на здравни, учебни, социални и културни учреждения, подобряване на мобилността, зоните за отдих, спорт и туризъм и т.н. За следващите години страната ни ще използва инвестициите за постигане на балансирано регионално развитие, а така ще може да бъде постигнато цялостното икономическо развитие на страната и спирането на процесите на обезлюдяване в малките населени места.

В момента над 70% от населението на страната е фокусирано в големите градове, което поражда друг тип проблеми, чието решаване също изисква инвестиции. 

Бъдещето ще се търси комплексно решаване на проблемите на конкретна територия. Регионалната политика ще разглежда територията като цяло, а не само с изпълнение на секторни мерки, защото така не се постига желания ръст на икономическото развитие. Ще се изработи механизъм и модел на принципа "отдолу - нагоре" за идеи, които да се финансират от европейските програми. Всеки може да е участник и/или партньор в процеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във