Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 57 млн. лв. компенсации са изплатени на ВиК дружествата за 2021 г.

Общо 56.7 млн. лв. компенсации заради високите цени на електроенергията през миналата година са изплатени на всички ВиК дружества към края на март тази година. За първите четири месеца на тази година дружествата от отрасъл ВиК също ще бъдат компенсирани от държавата заради високите цени на тока на два транша с още до 62 млн. лв., след като Министерският съвет удължи специфичната мярка за подпомагане до края на април. Това уточниха от регионалното министерство.

Средствата се отпускат с решения на правителството по разработения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството компенсаторен механизъм. Програмата за подпомагане, одобрена през януари от правителството, е насочена към всички небитови крайни клиенти - стопански субекти от отрасъл ВиК, и чрез нея се предоставят допълнителни средства за компенсиране на непредвидените разходи за електроенергия.

Намесата на държавата позволява на ВиК дружествата да покрият сериозните финансови дефицити заради високата цена на тока и така да се избегне рискът да изпаднат в неплатежоспособност. Ефектът е стабилизирано финансово състояние на ВиК дружествата и гарантиран непрекъснат достъп до ВиК услуги за всички потребители в страната.

През януари правителството взе решение да бъдат осигурени до 61 млн. лв., с които да се покрие дефицитът на ВиК дружествата, натрупан заради значително увеличените цени на електрическа енергия през миналата година. Разплащането на средствата за 2021-а се извърши по Споразумение между министерствата на регионалното развитие и благоустройство и на енергетиката. Регионалното министерство извърши проверка на реалните разходи за електроенергия спрямо одобрените от КЕВР разходи в действащите цени на ВиК услугите. Те са разчетени с цени на електроенергията в пъти по-ниска от пазарните през миналата година, заради което се получава и сериозният дефицит. В одобрените бизнес планове от 2021 г. средната цена на ел. енергията е 82 лв./MWh, с която е разчетен и разходът за електроенергия в утвърдените от КЕВР цени на ВиК услугите. За сравнение през декември миналата година средно месечната борсова цена на сегмента „ден напред“ е била 429,92 лв./MWh, тоест над пет пъти по-висока.

Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК се администрира от МРРБ, а плащанията се извършват от Министерство на енергетиката по банкови сметки, посочени от съответните дружества - заявители на компенсацията. От своя страна, дружествата имат задължение незабавно да преведат сумите за покриване на задълженията си за електроенергия.

Подпомагането на ВиК операторите ще продължи до края на април 2022 година. За първите три месеца правителството осигури средства в размер на до 46 млн. лева. Те ще бъдат преведени на ВиК дружествата по същия ред до края на май, съобщиха от регионалното министерство.

За април компенсациите за електроенергия са в размер на до 16 млн. лева. Тези средства се осигуряват в рамките на бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Сумите ще бъдат установявани в МРРБ след определяне на разликата между фактическите разходи на ел. енергия за април тази година и включените в цените на съответното дружество от отрасъл ВиК разходи за ел. енергия за същия месец, доказани със съответните документи. Компенсациите за април ще бъдат изплатени на ВиК операторите до 30 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във