Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 500 млн. лв. е финансовата подкрепа за земеделците в област Сливен

За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Сливен са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 474.8 млн. лв., което представлява близо 3.2% от цялото подпомагане в страната. По думите й, селското стопанство в региона има значително по-високо влияние в икономиката на областта, отколкото в национален план. За последните пет години се отчита 5% ръст на обработваемата земя. Вследствие на политиките за подпомагане, има общо 9% ръст на площите със зеленчуци, а с 24% е нарастването при трайните насаждения. С около 23% са се увеличили площите със слънчоглед. В областта се намират 48% от заявените общо за страната площи с праскови и нектарни, 9.4% от заявените площи с череши и над 7% от тези с винени лозя.

По отношение на животновъдството, най-значимо за Сливенска област е говедовъдството. През 2018 г. тук се отглеждат близо 6% от всички говеда в страната и областта е на второ място по производство на краве мляко. В Сливенско се отглеждат 5% от животните в страната. За настоящия период има 15% ръст на овцете и 56% ръст на козите. За същия период производството на козе мляко в областта се увеличава почти двойно, при овчето мляко - с 11 процента. При биволите 5% от популацията в страната са на територията на област Сливен. Като цяло се отчита ръст от 72% в броя животни от тази категория и ръст в производството биволското мляко.

Област Сливен заема площ от 3544 кв. км и има население около 197 473 души. Областният град се намира на 108 км от Бургас - най-голямото търговско пристанище в България, където е и най-близкото летище, и на 195 км от Варна - второто по големина пристанище. От столицата София разстоянието е 288 километра. На територията на областта земеделските земи заемат 52%, а горските площи - 40 процента.

Производство на хранителни продукти и напитки е вторият по значение отрасъл в Сливенска област. Той има силни позиции във винопроизводството, в млекопреработката, в производството на месо и месни продукти, на плодови и зеленчукови консерви. Основно място в развитието на отрасъла има и производството на плодови и зеленчукови консерви, които се реализират на пазарите на Европа, САЩ и ОНД. В Сливен се намират и едни от най-големите предприятия за преработка и пакетиране на ядки.

Плодородните почви и мекият климат в област Сливен предлагат широки възможности за развитие на земеделието в региона. Земеделските земи заемат 1.827 млн. дка или 51.5% от територията на областта, от които 257 хил. дка с възможности за напояване. За развитието на селското стопанство стратегическо значение има отрасъл растениевъдство. Той осигурява производството на продукти, необходими за изхранване на населението и основни суровини за преработвателните предприятия и продуктивното животновъдство. Над половината от обработваемата земя в областта предимно в общините Сливен и Нова Загора се използва за отглеждане на зърнени култури. Почвено-климатичните условия в долината на река Тунджа на територията на Сливенска област са най-благоприятните в страната за отглеждането на прасковената култура, поради което тя заема най-големи площи. Приоритетен сектор за областта е развитието на лозарството.

Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в областта. Доброто фуражно производство в полската част на областта - общините Нова Загора и Сливен, създава благоприятни условия за развитие на говедовъдството и свиневъдството. Наличието на ливади и пасища в планинската и полупланинската част - общините Котел и Твърдица, подпомагат развитието на овцевъдството и месодайното говедовъдство.

Добри традиции съществуват и в областта на пчеларството. Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 19.2 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2020 година финансовият ресурс е 6 399 307 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във