Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 5% е ръстът на пътуванията в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2019 г. са 396.6 хил., или с 4.5% над регистрираните през февруари 2018 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Франция - с 11.1%, Турция - със 7.7%, Австрия - с 6.0%, Гърция - с 5.6%, Сърбия - с 4.9%, Германия - с 4.7%, Румъния - с 3.2%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Испания - с 8.1%, Белгия - с 5.1%, Чешката република - с 3.8%, и други.

В сравнение с февруари 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 5.5%, „други“ - с 4.7%, и „служебна“ - с 3.2%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.8%, следвани от тези със служебна цел - 27.3%, и с цел почивка и екскурзия - 22.9% 

През февруари 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 82.9 хил., Гърция - 65.0 хил., Румъния - 45.3 хил., Сърбия - 38.1 хил., Република Северна Македония - 29.3 хил., Германия - 22.4 хил., Австрия - 15.2 хил., Франция - 13.2 хил., Испания - 12.4 хил., Италия - 11.9 хиляди.

През февруари 2019 г. посещенията на чужденци в България са 483.0 хил., или с 5.6% повече в сравнение с февруари 2018 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 8.1%, „почивка и екскурзия“ - с 4.6%, и „служебна“ - с 3.1%. Транзитните преминавания през страната са 25.3% (122.3 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 46.9%, или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 50.3%, Полша - с 26.3%, Италия - с 11.1%, Германия - с 4.9%, Австрия - с 0.9%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Испания - с 27.0%, Белгия - с 9.0%, Гърция - с 5.4%, Румъния - с 2.6%, и други. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ 1 се увеличава с 6.0%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Сърбия - с 9.7%. През февруари 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 41.8%, следвани от посещенията с други цели - 38.5%, и със служебна цел - 19.7%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във