Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 43% от фирмите у нас отчитат спад на приходите през януари

Близо 43% от българските фирми отчитат спад на приходите през януари 2021 година в сравнение с предходния месец. Малко под 10% са тези, които са се възползвали от мерките за подкрепа, осигурени от правителството.

Това показва ежемесечното бизнес изследване на Националния статистически институт, което предоставя информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката.

Настоящото издание на анкетата е проведено през февруари, като на случаен принцип са избрани 3 770 предприятия с приблизително 230 000 наети лица.

От участвалите в допитването предприятия 42.8% посочват, че през януари 2021 г. са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с декември 2020 г., при 45.3% няма промяна, а 11.2% са регистрирали увеличение

Разпределението по икономически дейности показва, че 54% от респондентите в дейностите култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и др.  са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. В търговията, транспорта и ресторантьорството този дял е 48.6%, за индустрията - 41%, а за строителството - 46.6%.

По отношение на наетия персонал 15% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на платен отпуск, неплатен отпуск са ползвали 14.9%, а дистанционна форма на работа - 13.7%. Малко под 10% пък са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

За следващия месец 92.9% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3.4% очакват временно да я преустановят, а 2% ще я прекратят изцяло. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във