Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 400 млн. лв. евросредства потичат към бизнеса до края на 2020 г.

Близо 400 млн. лв. средства по механизма ReactEU ще бъдат насочени към фирмите до края на 2020 г., съобщи заместник-министърът на икономиката Стамен Янев след среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Средствата ще се разпределят по две процедури. Едната е насочена към подкрепа на малките и средни предприятия за възстановяване и потенциален растеж и е с бюджет от 200 млн. лв. Втората е за цифрови и зелени иновации, а нейният капацитет е 191 млн. лева.

В рамките на месец ще стартират две нови процедури за безвъзмездна помощ, които са насочени към т. нар. „големи малки“ предприятия и за адаптиране на производствени процеси и условия на труд при КОВИД-19, както и на договаряне на схемата за увеличаване на производствения капацитет на малките и средните предприятия, обясни зам.-министърът.

За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на 29 млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка – 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,7 млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет за България от над 12,3 млрд. евро. Страната ни ще получи и допълнителни целеви средства за подкрепа на изоставащите региони в размер на 200 млн. евро.

В рамките на срещата бизнесът постави своите искания пред властта, описани като предложения за подобряване на бизнес климата, намаляване на административните прегради и по-доброто регулиране.

Част от тях са влизане в сила на приетите промени за определянето на такса „битови отпадъци“, чрез които се въведе принципът „замърсителят плаща“ и  отпадане на въведената като временна антикризисна мярка първите 3 дни от болничните да са за сметка на работодателя. 

АИКБ настоява и за въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, както и за прекратяване на неправомерната държавна помощ за „Ей и Ес – 3С Марица изток 1″ и „Контур Глобал Марица изток 3″ чрез въвеждане на механизъм за капацитет.

Друго основно искане е изработване на механизъм за определяне на национална минимална работна заплата и минимални работни заплати по браншове, но ипремахване на рестриктивните прагове за задължителен финансов одит и уеднаквяването им с другите съседни на България държави.

Националният съвет на АИКБ обсъди и проекта за механизъм по договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата за страната, като даде мандат на АИКБ да подпише рамково споразумение с другите национално представени работодателски и синдикални организации. Целта на предложенията, заложени в него, е минималната да се определя първо за страната, и в последствие браншовите структури на работодатели и синдикат да договарят помежду си минимални работни заплати по икономически дейности и квалификационни групи професии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във