Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Близо 300 млн. лв. се насочват към предприемачите

Кирил Маринов

Добрата идея и подходящата среда са нещо, без което трудно може да се прави бизнес. Но като че ли най-голямата трудност пред стартиращите компании у нас е осигуряването на необходимите финансови средства. Новосъздадените фирми не могат да отговорят на изискванията на банките, за да получат пари, а алтернативните инвеститори гледат с недоверие на подобни начинания най-вече заради иновативността на продукта и несигурното му бъдеще. И точно тук е ролята на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", по различните схеми на която е осигурен ресурс от 272 млн. лева. 

"Бюджетът за стартиращи предприятия през този програмен период е двойно по-голям от предишния", каза Калин Маринов от управляващ орган на въпросната програма по време на конференцията "Предизвикателства пред стартиращия бизнес". По думите му средствата са разделени в две основни групи - грантово финансиране и финансови инструменти. Към първата група спадат процедурите "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", която вече е в ход, и "Насърчаване на предприемачеството", която се очаква да бъде пусната преди края на тази година. Безвъзмездно от тях могат да се получат съответно 30.2 млн. и 67 млн. лева.

Любопитното в случая е, че са въведени някои нови правила. Например етапи при изплащането на парите, както и целеви индикатори. Идеята е в хода на изпълнението на проектите да се прецени кои от тях имат бъдеще и кои не, за да не се правят безсмислени харчове. В миналото е имало немалко ситуации, при които обещаващи на пръв поглед идеи са зарязвани от предприемачите след усвояване на финансирането.

"Създали сме и нова методология и критерии за оценка на проектните предложения и бизнес планове, така че да могат да се включат и фирми без никаква финансова история", каза още Маринов.

При финансовите инструменти на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" фокусът е насочен към "Фонд за ускоряване и начално финансиране" с бюджет от 100.3 млн. лв., който се управлява от Фондмениджъра на финансови инструменти в България. Но тъй като в този случай нещата все още са в подготвителен етап, Калин Маринов обясни, че към момента повече се разчита на рециклираните средства по инициативата JEREMIE от предишния програмен период. Както е известно, чрез нея бяха отпускани нисколихвени заеми за бизнеса и сега тези пари се акумулират наново при погасяването на задълженията. Става въпрос за 40 млн. евро. Те ще се разпределят през различни фондове за ранен етап с компоненти за начално финансиране, които се очаква да заработят през следващата година. Също така е подписан анекс с LAUNCHub, който работи още от времето на JEREMIE. Анексът е на стойност 15 млн. евро - приоритетно за последващи инвестиции в компании, които вече са в портфолиото на фонда, като има възможност и за инвестиции в стартиращи дружества.

Що се отнася до постигнатите вече резултати, по процедурата "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" са сключени 82 договора. Има девет авансови и междинни плащания на обща стойност от приблизително 2 млн. лева. За "Насърчаване на предприемачеството" се очакват 300-400 проекта, чиято безвъзмездна финансова помощ може да е между 50 хил. и 200 хил. лева. Калин Маринов отчете и постиганите резултати през миналия програмен период - от 2007-а до 2014 година. Тогава, чрез грантовото финансиране от процедурата "Разработване на иновации от стартиращи предприятия". са били подпомогнати с 48.2 млн. лв общо 151 фирми. Финансовият инструмент на инициатива JEREMIE - "Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране", по който бяха създадени фондовете LAUNCНub (с 9 млн. евро) и Eleven (с 12 млн. евро), пък е осигурил средства за 180 проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във