Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 30 общини ще получат 38 млн.лв. за саниране

51 проектни предложения за над 38 млн.лв. са подадени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството  в рамките на процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“, която се финансиране по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения изтече в 19.00 часа на 27 август.

По програмата кандидатстват  28 общини бенефициенти. Общият размер на финансовите средства по процедурата, която е на 100% безвъзмездна финансова помощ, възлиза на 38,17 млн.лв.

Основна цел е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти. Дейностите целят постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за енергия, включително намаляване на емисиите на парникови газове. С подобряването на експлоатационните характеристики на сградите се очаква да се удължи не само техния жизнен цикъл, но и да се запазят традиционните функции на малките градове да бъдат т.нар. опорни центрове в предлагането на административни услуги за местното население. Допълнителният ефект е намаляване на темпа на миграция към по-големите градове и задържане на икономически активното население в целевите територии.

Предстои сформирането на оценителна комисия, която в рамките на 3 месеца следва да разгледа подадените в срок проектни предложения и да предложи одобрените проекти за финансиране. Изпълнението на процедурата се извършва чрез подбор на проектни предложения.

От началото на програмен период 2014-2020, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в МРРБ  е обявил общо 16 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 3 млрд.лв. Подадените проектни предложения по програмата са 604. Към момента са сключени 512 договора, на обща стойност от 2, 309 млрд. лв.

В началото на годината бе съобщено, че правителството планира да обнови близо 42 000 жилищни сгради в следващите 25 години. Санирането обаче няма да е напълно безплатно, а ще има съфинансиране от собствениците, за да се повиши ангажираността на гражданите към поддръжката на сградния фонд. Засега не е ясно колко ще е съфинансирането. Още при предишното управление на ГЕРБ в регионалното министерство се обсъждаше вариант за процент самоучастие от собствениците. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във