Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 24% от хотелиерите казват, че няма да се справят без помощ

Напълно очаквано в краткосрочен план близо 12% от ръководителите на места за настаняване смятат временно да преустановят дейността си, а 2.3 на сто да прекратят работа, показва ежемесечното анкетно проучване, проведено през февруари от Националния статистически институт. 

Сред тях 44.9% от хотелиерите смятат да продължат да работят, а почти 40 на сто ще го продължат с настоящата си дейност, но с намален обем. Мнението им е преди да се стигне до поредното ограничаване на редица дейности, имащи пряко отношение към туризма.

През следващия един месец половина от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат до 50% от разходите за дейността със собствени средства. Една четвърт смятат, че ще покрият всичките си разходи. 23.6% от анкетираните са на мнение, че няма да могат да се справят сами.

51.6% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. 61.4% на сто са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 44.6% само на нощувката.

Всеки пети анкетиран е пуснал наетия персонал в неплатен отпуск, 13.5% са пуснали служители в платен отпуск, а близо 11 на сто са прибегнали до освобождаване или съкращаване. Данните от анкетата сочат, че 31.6% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През февруари 47.3% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 35 на сто отчитат спад.

Facebook logo
Бъдете с нас и във