Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 2 млн. лева компенсации за напълно унищожена реколта от градушката в Пловдивско

Продължават плащанията по различни европейски програми за подкрепа на земеделските производители.

Държавен фонд „Земеделие“ е превел 1 972 793 лева по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, и са настъпили през 2021 година. Сумата е изплатена на 85 стопани със 100% пропаднали площи със земеделски култури, вследствие на падналата в края на август градушка в област Пловдив.
Допустимият за подпомагане максимален финансов ресурс е до 80% от производствените разходи за отглеждане на засегнатите култури, уточняват от ДФ „Земеделие“.

В случаите, в които пострадалите от градушка нямат сключени застраховки, сумата се намалява на 50% съгласно насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г. (с удължено действие до края на 2022 г.).

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция е наредил за плащане на 2 479 886 лева и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) за периода от 16 до 20 декември тази година. Подпомагане са получили 26 фермери, като разпределението по шест различни мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във