Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 150 работодатели искат да сключват договор със студенти

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане списък на работодателите, които имат право да сключват договори за практическо обучение на студенти и за осигуряване на работно място след успешното им завършване, съгласно Закона за висшето образование през учебната 2021 – 2022 година.

В списъка са утвърдени 146 работодатели, предложени от 7 ресорни министри - на икономиката, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите.

За тези работодатели е заявена необходимост от 816 специалисти.

Целта е оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото, както и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Един от начините за постигане на това е осигуряване на възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност.

Тези, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката. Те ще са избрани от професионалните направления „Здравни грижи“, „Медицина“ „Ветеринарна медицина“, „Физически науки“, „Общо инженерство“, „Машинно инженерство“, „Химични технологии“, „Хранителни технологии“, „Металургия“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Енергетика“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“ и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във