Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 100 немски фирми променят облика на Пловдив и региона 

"Тракия икономическа зона" продължава да се развива и привлича инвеститори.

Пазарът на труда в Пловдив предоставя едни от най-добрите условия в страната, като областта е с ниска безработица и висока заетост. Двата показателя се подобряват чувствително през последните години и допринасят за изпреварващото представяне на града в сравнителен план. Инвестициите, особено в индустрията, през последните години са значителни, което е видимо от високите равнища както на преките чуждестранни инвестиции, така и на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Пловдив има и относително добра инфраструктура, особено при железопътния транспорт, и качествена  пътна мрежа.

При тези предпоставки естествено е той да е един от водещите индустриални центрове в България и привлекателен център на чуждестранните инвеститори. 

Не е случайно и това, че 40 представители на немския бизнес у нас се включиха в онлайн среща с кмета Здравко Димитров на тема „Пловдив – икономическо развитие и перспективи“. Тя бе организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара по инициатива на нейния председател д-р Митко Василев и представителя на камарата за Пловдив д-р Мариана Чолакова, съобщиха от общината. В срещата е участвал и заместник-кметът с ресор „Образование, бизнес развитие и европейски политики“ Стефан Стоянов.

"Включвам се с удоволствие в тази дискусия, защото по време на продължаващата ковид епидемия е страхотно да си говорим за перспективи“, отбелязва кметът. А в последните години Пловдив се е превърнал в индустриален лидер в Югоизточна Европа с "Тракия икономическа зона", с нейните индустриални паркове, в които работят над 75 хил. души и са привлечени над 2 млрд. евро инвестиции на зелено.

Проектите на много международни компании коренно са променили облика на региона. Пловдив е естествен център на ареал,  в който постоянно живеят над 600 хил. души. В града са избрали да живеят и работят 18 000 чуждестранни специалисти, като 560 от тях са немски граждани. Има близо 100 немски фирми. По официални данни БВП на Пловдив е 4.5 млрд. евро и нараства с около 6.6% всяка година. А 45%  от него се реализират от индустрията.

„Очакваме Пловдив и регионът да продължат да имат изпреварващ ръст в икономиката и да затвърдят мястото си като един от индустриалните лидери за Югоизточна Европа. Освен производството и високите технологии,  научните разработки, бизнес услугите и търговията ще са движещите икономически сектори на Пловдив през следващите години“, коментира Стефан Стоянов.

По време на срещата са обсъдени и възможностите за наемане на квалифицирана работна ръка. В отговор кметът отбелязва, че се очаква Пловдив и регионът да продължат да растат и през следващите пет години заради големите ресурси от хора и специалисти. А по думите му за растежа допринася и добре развитата образователна мрежа в Града под тепетата. Пловдив има осем университета с 34 000 студенти, десетки професионални гимназии и 31 дуални паралелки, които са подкрепени от 30 фирми. 

Заместник-кметът Стефан Стоянов припомня и тенденциите, които бяха оповестени и от Националния статистически институт, според които Пловдив отчита положителен механичен прираст за 2019 г. от 3.1 %, следван от София с 2.4%  и останалите големи градове. Това е най-високата стойност на града от две десетилетия насам. 

 

Пло̀вдив 

е вторият по големина град у нас с население от над 347 000 души. Той е управленски център на едноименните община и област, както и на община Марица и община Родопи и е най-голямото икономическо ядро на Южния централен район. Градът под тепетата е най-динамично развиващият се център в Южна България. Икономиката му се крепи на добре развитата многопрофилна индустрия, на услугите, туризма и информационните технологии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във