Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът в София е получил една трета от милиардите по "60/40"

От пускането на схемата "60/40" до сега по нея са изплатени 1.6 млрд. лв. на работодатели, като над една трета от средствата са получили бизнесите в столицата, показват данни на Националния осигурителен институт. 

Така наречената мярка "60/40" бе сред първите, обявени от държавата още в началото на пандемията - през април 2020 година. По нея работодателите имат право да получат като компенсация част от дължимите към служителите му трудови възнаграждения. По-конкретно тази компенсация, която работодателите могат да получат, се равнява на 60% от размера на осигурителния доход и осигурителните вноски за сметка на работодателя на работниците и служителите, наети по време на извънредното положение и на които трудовото правоотношение не е прекратено.

Според анализа на НОИ четирите сектора с най-голям дял от изплатените средства са преработваща промишленост (41.6 на сто), хотелиерство и ресторантьорство (14.6 на сто), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10.5 на сто), транспорт, складиране и пощи (9.5 на сто). Именно в тези сектори са концентрирани близо 82% от всички запазени работни места и близо 70 на сто от работодателите, участвали поне един месец в мярката.

Регионалният поглед показва, че около 68% от средствата са концентрирани в пет области. Това са София-град (36.6 на сто), Стара Загора (12.8 на сто), Пловдив (6.6 на сто), Варна (6.2 на сто) и Бургас (5.5 на сто), които са и областите с най-голяма численост на населението и с най-добри икономически показатели и състояние на пазара на труда.

Най-голям дял от сумата са получили предприятията с 250 и повече осигурени. Това са работодателите, получили подкрепа за запазване на най-голям брой работни места (36,5 на сто). Предприятията с до 9 осигурени през месеца на участие в мярката съставляват 56,6 на сто от всички участвали поне един месец в мярката работодатели.

Към момента срокът на действие на мярката "60/40" е определен до края на 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във