Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът участва в европейски проект за информираност на работниците

Българска стопанска камара  участва в двегодишен проект, финансиран от Европейския съюз, съвместно с националните работодателски организации на Словения, Хърватия, Северна Македония, Албания и Черна гора, както и национални синдикални асоциации от последните три държави. 

Проектът помогна да се задълбочи разбирането в участващите страни за важността на схемите за участие на работниците и служи на представители на работодателите и работниците като инструмент за обмен на ноу-хау и опит. Проектът изигра ролята на помощник в новите развития за подготовка / подобряване на ново / съществуващо законодателство относно участието на служителите в страните, подготвящи се за присъединяване към ЕС, като се вземат предвид законодателството и политиките на ЕС, както и за преглед и изготвяне на препоръки в страните-членки на ЕС. 

В рамките на проекта бе извършено национално проучване за участието на служителите в корпоративното управление в България, Словения и Хърватия. То включва информация за представителството на работниците и служителите в предприятия от всички икономически сектори в България. Проучването бе осъществено в над 2000 предприятия.

Основният извод е, че представителството на работниците и служителите, чрез информиране и консултиране, е основният инструмент, регламентиран от българското трудово законодателство, целящ активното включване на служителите в процеса на управление на предприятието. Същото така информирането и консултирането играят важна роля за подобряване на управлението на предприятията и за даване на възможност на работниците да изразят мнението си както за текущите условия, така и за промените, които вероятно ще повлияят на тяхната работа.

Основният проблем за по-голямата част от анкетираните работодатели не е дали да се включат или не представители на работниците и служителите, а как да се осъществи тяхното участие в управлението на компанията. От съществено значение е да се създаде адекватна отговорност на представителите на работниците за тяхното участие в процеса на вземане на решения, като по този начин се вземат съвместни решения, но се поемат повече отговорности, тоест участието в управлението върви ръка за ръка с необходимостта от отговорност за действията на представителите. 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във