Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът търси възможности за европейско финансиране

Бизнесът очаква процедури за безвъзмездна финансова помощ за разработване на иновации и подпомагане на стартиращите предприятия.

Бизнесът продължава да търси информация за приоритетните области в проектите на програмите за новия период, както и очакваните мерки за финансиране.

От Областният информационен център в Габрово са провели редица срещи с представителите на икономическия сектор, на които са били представени основните цели по политиката за сближаване с ЕС през периода 2021-2027 г. за по-зелена, свързана, справедлива и иновативна България, съобщават от общината.

Тези цели ще се постигнат и чрез проекти на бизнеса по Програма за конкурентоспособност и иновации в изпълнение на новите й приоритети „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

По програма „Околна среда“ в приоритет „Води“ за подкрепа ще бъдат допустими и индустриални зони в случаите, в които е необходимо изграждането на ВиК инфраструктура, а по приоритет „Отпадъци“ бизнесът ще може да реализира проекти за рециклиране и повторно използване на материали.

Програма „Образование“ ще финансира въвеждането на дуалното образование във висшите училища, както и стартиращи предприятия на студенти и докторанти.

И през този програмен период програма „Развитие на човешките ресурси“ ще подпомогне бизнеса в осигуряването на здравословна и добре приспособена работна среда, адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените. Подкрепа за подготовка, квалификация и преквалификация на работната сила ще получат икономически сектори, в които се очаква недостиг на кадри, вкл. в социалната сфера.

Програмите все още не са приети, но е важно бизнесът да е запознат с техните възможности, за да може навреме да прецени към какви проекти да насочи своите усилия през програмния период 2021 – 2027 година, казва управителят на ОИЦ – Габрово Маринела Събева. Тя е представила и кратка статистика за проектите, реализирани от бизнеса, във всяка една от общините на областта за предходния програмен период и пожела още по-голяма активност през настоящия.

По време на срещите участниците са се интересували и от новоприетия през март тази година Закон за индустриалните зони и обхвата на финансираните за създаването им дейности. От бизнеса са  изразили желание от процедури за безвъзмездна финансова помощ, които да подкрепят повишаване квалификацията на работниците, продължаване на мерките за енергийна ефективност на производствените процеси, разработване на иновации и подпомагане на стартиращите предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във