Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът със забележки към мерките срещу демографската криза

Българската стопанска камара изпрати писмо до вицепремиера по икономическата и демографска политика Марияна Николова и до социалния министър Бисер Петков със забележки и препоръки във връзка с мерките, обсъдени в Националния съвет по демографска политика към Министерски съвет на 3 октомври. Според бизнеса те следва да бъдат дискутирани в по-широк план с участието на експерти от компетентните държавни органи.

БСК застава зад предложените промени за еднократните обезщетения и данъчни облекчения за раждане на деца, доколкото подобни решения дават осезаем резултат в държави със сходна демографска ситуация и проблеми (Унгария, Русия и др.). Същевременно разчетеният нетен ефект върху доходите се оценява като незначителен, особено от прилагане на данъчното облекчение за деца от 1200 лева. При приспадане от годишната данъчна основа нетният разполагаем годишен доход за едно семейство би нараснал със 120 лева.

Мярката за данъчно облекчение на ипотечните заеми на млади семейства, според камарата, трябва да се разгледа по-обхватно с оглед провеждане на устойчива политика на увеличаване на разполагаемия доход на семействата и тяхната подкрепа при издръжката и отглеждането на деца. Предвидената при сегашната редакция подкрепа от 2000 лева при раждането на второ дете, 5000 при трето и по 2000 при всяко следващо не води до съществено облекчаване на жилищните заеми. При средна месечна вноска по жилищни кредити между 600 и 700 лева и най-често срещан срок на кредита между 20 и 25 години, предложените размери няма да окажат решаващо влияние върху решението за покупка на жилище от младите семейства с деца и разрешаване на проблемите със семейното планиране. 

Същевременно стопанската камара подкрепя мерките за безплатни детски градини и целодневно предучилищно образование, като бъде отчетена необходимостта от допълнително финансиране на дейности по усвояване на официалния език в България, многоетапно оценяване и атестация, за да се предотврати и ограничи ранното отпадане от училищното образование. 

Предлага се и създаване на общ пакет за реформи в здравеопазването, чрез промени в структурата, въвеждане на нови регулаторни механизми за управление на публичния ресурс от НЗОК, иновативна организация, управление и финансиране с допълнителни фондове, индивидуално електронно здравно досие и други. 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във