Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът скочи срещу отлагането на принципа "замърсителят плаща"

Асоциацията на работодателските организации предупреди за поредно отлагане на определянето на такса битови отпадъци (ТБО) на основата на количествата генерирани отпадъци. 

По-конкретно, в писмо до председателката на бюджетната комисия Менда Стоянова работодателите възразяват срещу предложенията на Националното сдружение на общините, които искат отлагане на прилагането на новата основа за определяне на таксата "с недопустим и нерелевантен претекст – забавяне на преброяването на населението."

Както "Банкеръ" съобщи, депутатката от ГЕРБ Менда Стоянова предлага мовият начин за определяне на такса битови отпадъци да влезе в сила през втората година, следваща обявяването на резултатите от преброяването на населението. Текстовете са внесени между първо и второ четене на поредните промени в Закона за мерките и действията при извънредно положение. 

"Принципът „замърсителят плаща“ беше приет в ЗМДТ в края на 2017 г. Оттогава до днес практическото му прилагане беше отлагано неколкократно. Обсъжданото сега предложение на НСОРБ е за поредно отлагане, макар и с видоизменени мотиви. Очевидно е, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при събирането на ТБО", посочват в писмото си АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Работодателските организации подчертават, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при събирането на таксата.

Бизнесът категорично се противопоставя "на манипулативното твърдение от страна на НСОРБ, че новата формула драстично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията".

"С въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците, а това ще намали както количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци", се казва още в писмото им до шефката на бюджетната комисия. 

Настояването на Асоциацията на работодателските организации е да бъдат отклонени решително всички опити за отлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във