Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът скочи на "Булгартрансгаз": Продължава монополния тормоз над икономиката

Асоциацията на организациите на българските работодатели излезе с позиция относно намерението за увеличаване на тарифите на "Булгартрансгаз".

"Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на „Булгартрансгаз“ върху българската икономика и домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ.
Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени неясно защо и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи", посочват в своето общо становище от КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП.

Работодателските организации изтъкват, че в нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС пък било, че трябва да въведе "входно-изходния модел".

Учудващо е защо същият не е въведен още през 2011 г. Също така считаме, че нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество подзаконови нормативни документи, без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните документи (чл. 18а) за предварителна оценка на въздействието, с което се пропусна възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и икономиката като цяло. Ние не сме против „входно-изходния модел“, но сме против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това", твърдят още от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Според бизнеса  "монополното положение на "Булгартрансгаз" е позволило в периода 2007-2016 г. да формира средногодишна оперативна печалба от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лева.

"Забележете – при незапълване на тръбата за пренос! Освен това, "Булгартрансгаз" с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил активите си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период", разкрива още работодателските организации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във