Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът ще бъде облекчен от административни такси за 200 хил. лв. годишно

Намаляване на пряката финансова административна тежест за бизнеса с около 200 хил. лв. годишно предвижда Министерството на икономиката с отпадането или намаляването на някои такси.

От министерството посочват, че след анализ се предвижда промяна в 60% от услугите предоставяни от ведомството и негови подчинени структури. Промяната включва отпадане на услуги, намаляване на изискуемите документи, намаляване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация.

Направен е анализ на общо 187 услуги предоставяни към момента от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители. Предложени са промени в 113 административни услуги, като от тях 67 броя такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне.

15 услуги и режими са предложени за намаляване на изискуемите документи, а 8 от услугите и режимите напълно ще отпаднат. Сроковете предложени за намаляване са 23, а служебно предоставяне на изискуемите документи са 14 на брой.

В резултат от оптимизацията на предоставяните услуги се очаква многократно по-голямо намаление на разходите на бизнеса свързано с намаляването на броя изискуеми документи, съкращаване на сроковете, предоставяне на всички възможни начини на плащане (по банков път, през ПОС терминали) на административните услуги, които са обект на извършения прегле

Facebook logo
Бъдете с нас и във