Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът се чуди кога ще заработи електронното правителство

Българските предприемачи се надяват електронното правителство да заработи скоро, защото то чувствително би облекчило работата им. Оказва се, че към момента нито една институция няма пълно електронно обслужване на клиентите си. А държавата от години обещава скоро да заработи цялостна система от софтуерни решения, които позволяват да има електронни регистри, пълен електронен обмен на информация между отделните администрации, както и електронно заявяване и получаване на административни услуги за гражданите и бизнеса. Засега обаче въпреки няколко малки стъпки напред, остават дългите и тромави административни процедури. 

Проучване на Българската стопанска камара сред нейните членове, публикувано наскоро, показва, че има бизнесът изпитва известен песимизъм за 2020 г. Като основна причина предприемачите посочват неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръста на цените, данъчната и регулаторна тежест, както и дефицитът на качествена работна ръка. Сериозни притеснения буди забавянето на глобалния растеж и очертаващата се нова икономическа криза, както и "позеленяването" на Европейския парламент, предполагащо нова доза регулации в областта на околната среда. 

Липсата на електронно правителство също е сериозен проблем. За започване на бизнес у нас са необходими 23 дни и преминаване през седем процедури, издаването на разрешително за строеж преминава през 19 процедури и отнема 97 дни, а за включване към електрическата мрежа са необходими 262 дни. Това нарежда България на 147-мо място сред 190 държави в света. Това е причината едва 3,9% от българите възнамеряват да стартират бизнес през следващите три години, при средно 26% за останалите държави от групата на т.нар. инвестиционно-обусловени икономики (вкл. Хърватия, Унгария, Полша, Латвия, Румъния и Македония).

Президентът Румен Радев също обяви в интервю, че електронното управление и киберсигурността трябва да станат държавна политика. "Киберсигурността е основна тема на бъдещето. Толкова години не може да се реализира електронно управление. Има съпротивление, защото това означава прозрачност. Ще дойде това състояние, в което трябва да оперираме в чисто дигитална среда и трябва да се вземат мерки и това трябва да стане държавна политика", предупреди Радев. 

Анализаторът Адриан Николов от Института за пазарна икономика пък смята, че проблемът е работата „на парче“. Въпреки че на теория съществува стратегия за развитието на електронното управление и пътна карта към нея, която  би следвало да ръководи въвеждането на отделните електронни услуги на администрацията и връзките между тях през втората половина на десетилетието, на практика събитията в тази сфера през последните няколко години нямат почти нищо общо с нея.Резултатът, вместо плътна мрежа от услуги, са по-скоро отделно работещи „островчета“, между които има доста малка връзка. В случая с електронните винетки – няма причина, поради която наличието на платена пътна такса да не е просто характеристика на регистрирано возило в електронен регистър на моторните превозни средства, вместо отделна, самостоятелна система.

Сред големите проблеми е честото неразбиране от страна на администрацията, която следва да се грижи за поддръжката на електронните услуги. Тук не иде реч за чисто техническата поддръжка, извършвана от фирмите изпълнители на отделните проекти, а по-скоро за липсата на разбиране как работят електронните услуги, защо са необходими и как да бъдат ползвани правилно. Не на последно място трябва да се посочи липса на политическа воля.  Наглед нито една от парламентарно представените партии не се противопоставя на развитието на електронните услуги на администрацията. На практика обаче, няколко поредни управления изглеждат по-скоро безразлични към този процес, при това тогава, когато не полагат активни усилия, за да го възпрат (като в случая с няколкократното, понастоящем безсрочно отлагане на въвеждането на електронното гласуване от разстояние, например).

В началото на месеца правителството възложи на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да одобри общото описание на архитектурата на електронното управление в  България, както и да осигури ред за достъп на отговорните администрации до документа. Разработването на гореспоменатия документ ще играе ролята на рамка, която да включва основните елементи на електронното управление - правна рамка, оперативна съвместимост, електронна идентификация, работни процеси, информационни ресурси и сигурност.

Следването на единна национална архитектура на е-управлението е необходимо за консолидация на техническата и информационна инфраструктура в областта и интеграция на работните процеси и процедури във всички засегнати ведомства. Общото описание на архитектурата на електронното управление се разработва с активното участие на всички заинтересовани страни - Държавна агенция „Електронно управление“, експерти от други администрации и представители на академичния сектор, като е одобрено от Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси към Председателя на ДАЕУ.

Надеждата е приетият документ да даде добър резултат през 2020 г. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във