Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът предлага удължаване на отсрочката за касовите апарати

Българската  стопанска камара обяви, че подкрепя удължаването на сроковете, в които бизнесът трябва да въведе фискални устройства - до 31 януари 2020 г., за предприятията, които използват тази програма за търговски обекти, и до 31 март 2020 г., за предприятията, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин.

От БСК изправиха писмо до министъра на финансите Владислав Горанов заради публикувания на страницата за обществени консултации Проект на Наредбата за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им. От документа става ясно, че бизнесът се надява да бъдат приети предложенията му. А те са: развитие на текущия модел за отчитане на продажбите с фискални устройства; перспективи пред фискалната регулация на плащанията с карти и транзакциите чрез платежни оператори; възможности за софтуерна фискализация или обмен на фискална информация чрез автоматизирани интерфейси.

Според мотивите на ведомството на Владислав Горанов съществуващите софтуери са най-различни и изискват сложни технически решения, поради което съществуващите срокове са недостатъчни. Реално това е трета отсрочка, която бизнесът получава. Първоначално финансовите министерство бе заложило датата 1 януари 2019 г., а след това 31 март.  Въвеждат се и отстъпки за средния и едър бизнес, при който основната част от плащанията минават по банков път, а минимален обем операции са чрез плащания в брой. На практика софтуерът на тези фирми няма да се налага да отговаря на новите изисквания, защото програмите им били много сложни, а рискът за укриване на оборот – минимален. Веднъж годишно тези фирми ще генерират стандартизиран одиторски файл. 

"Подкрепяме предвидената алтернатива за средните и големи предприятия за използване на тази възможност с облекчени изисквания при блокиране на софтуера, но при задължение за генериране и изпращане на стандартизиран одиторски файл в НАП до 31 януари на следваща година. В същото време, считаме, че тази възможност следва да е достъпна за по-широк кръг предприятия. Както е посочено и в мотивите към проекта, кумулативното изискване предприятията да отговарят на критериите за средни и големи предприятия, и получените плащания по продажби за предходната година, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, да не надвишават 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби, стеснява броя лицата, които биха могли да се ползват от тази алтернатива до малко над 900 компании", обясняват от Стопанската камара.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във