Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът подаде сигнал в КЗК за монопол в енергетиката

Национално представените работодателски сезираха Комисията за защита на конкуренцията за монопол в енергетиката. Те настояват КЗК да  разследва действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които с поведението си по недопустим начин нарушавали принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство.

Според предприемачите съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Визират се "Топлофикация - Бургас", "Топлофикация - Перник", "Топлофикация - Плевен", "Топлофикация - Русе", "Топлофикация - ВТ", "Топлофикация - Враца", "Топлофикация - Сливен", "Топлофикация - Габрово", "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Бобов дол" и "ТЕЦ Марица 3".

В сигнала е уточнено, че електрическата енергия, произведена от изброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите –  производители. Отделно, търговецът представлява „Топлофикация София“ ЕАД при продажбата на нейния ток на свободния пазар, произведен от когенерация с обем 186 МW. А свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта – търговец представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара.

В позицията се казва също, че са налице предпоставки за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване, чрез свързани търговци, на цялото предлагано от държавните дружества – производители количество електроенергия на борсата. Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. То издавало застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуването на ток преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създавало конкурентно предимство. Това обстоятелство подсказвало, че е възможно закупената енергия и да не бъде платена и подсилва непазарното предимство.

„Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ Технолоджи“, „Енерджи инвест юръп“ –  всичките, свързани със субекти -собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода ноември 2018-а - януари 2019-а, при които са търгувани предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW. На база на двустранен договор всеки от изброените търговци е закупил електрическа енергия от предложената от АЕЦ-а, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач. "На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от цитираните дружества", се казва в позицията на четирите работодателски организации. 

Според бизнеса описаният модел на поведение нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит и не пазарно формиране на цената, което пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска икономика.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във