Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът отчита недостиг на работници в промишлеността и строителството

През последния месец се наблюдава и засилване на негативното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене от чужбина.

Липсата на работна ръка, пониженото търсене заради пандемията и несигурността са основните проблеми в секторите промишленост и строителство. 

Националният статистически институт съобщи, че през юни общият показател на бизнес климата в страната намалява с 4.0 пункта  в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ спада с 8.4 пункта  в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Бизнес анкетата, която е финансирана НСИ и Европейската комисия, отчита подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса в сектора продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене от чужбина.

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, въпреки че преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

 През юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 6.5 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са благоприятни.

Основните фактори, затрудняващи дейността, остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите, като в сравнение с предходния месец се отчита нарастване на отрицателното им влияние. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във