Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът очаква спасителни и възстановителни действия в следващите месеци

В първата половина на годината всички ние бяхме поставени пред изключителното предизвикателство на неочаквана криза, чиито последствия ще продължат да ни съпътстват доста време. Европалати ще направи всичко необходимо, както досега, за да прокара и приложи по най-добрия начин предложенията на своите членове на ниво ЕС за осъществяване на спасителни и възстановителни действия". 

Това казва председателят на Европалати Кристоф Лайтъл в обръщение до членовете на Европейската асоциация на търговските палати - Европалати, съобщават от Българската търговско-промишлена палата, която също е член. Приоритетите на организацията са насочени изключително към осигуряване на здравословна и стимулираща икономическа среда за фирмите в Европа.

Лайтъл обръща внимание на всички търговско-промишлените палати в Европа, не само в държави - членове на ЕС, но и тези от страни извън общността, че е изключително важно да се оказва необходимата и търсена помощ, както и да се вдъхва кураж и увереност на бизнеса. Той посочва няколко ключови области, в които Европалати ще положи допълнителни усилия през есента на 2020 г. и по-конкретно:


  • програма за възстановяване, включваща още мерки за бизнеса;

  • промяна в европейския бюджет в посока увеличаване на прага на помощите de minimis, която ще намали значително бюрокрацията за страните, които приемат това условие и желаят да бъдат полезни на практика за бизнеса, особено МСП;

  • още по-задълбочено прилагане на кръговата икономика, с крайна цел подобряване състоянието на околната среда, наблягайки на принципа „стимули вместо санкции“.

  • Активно участие в дебата за бъдещето на Европа, който Европейската комисия ще стартира скоро.

  • Адаптиране на всички заинтересовани страни и най-вече компаниите от ЕС към новите условия за правене на бизнес с Великобритания след 1 януари 2021 г.

  • Засилване на единния пазар чрез дигитализация и Акта за дигиталните услуги.

Предлага се и актуализиране на индустриалната стратегия на Европа, след промените в резултат от Ковид върху международните вериги на доставка, планираните споразумения за свободна търговия и т.н.

Миграцията отново е във фокуса на Европейската комисия и успешната интеграция на хора от трети страни на европейския трудов пазар няма как да се осъществи без активното участие на бизнеса.

Европейският капиталов пазар, като част от международния пазар ще изисква разработване и прилагане на нови инструменти, които да са полезни на бизнеса.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във