Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът не желае камери в данъчните складове за горива

Българската стопанска камара обяви, че възразява категорично срещу внасяне на значими промени в данъчните регулации между първо и второ гласуване на проектите на закони. Става въпрос за внесените от Менда Стоянова предложения за промени на Закона за корпоративното подоходно облагане, с които бяха въведени и изисквания за монтиране на камери за видеонаблюдение в данъчните складове за горива.

Депутатите решиха видеокамерите да бъдат монтирани на всички места, през които в обектите влизат или напускат транспортни средства, както и да имат възможност за разпознаване на регистрационните номера за идентификация. С окончателните промени се въвеждат и нови изисквания към освободените от акциз крайни потребители. Те следва да използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта.

Според Българска стопанска камара, Българска петролна и газова асоциация, Национална организация на митническите агенти, Националното сдружение на българските спедитори, Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България това решение е едностранно, защото отчита единствено нуждите на държавната администрация, без да се отчитат значителното неблагоприятно въздействие върху заинтересованите лица. Друг проблем е липсата на достатъчно ефективно предварително обсъждане със заинтересованите лица и с обществото, както и липса на солидна фактическа и документална аргументация, подкрепена с конкретни данни, както и на предвидимост на резултатите от предлаганите промени.

Според бизнеса значителна част от предвидените промени въвеждат недопустимо високи технически изисквания и разходи по изпълнението, каквито не се прилагат от конкурентни производители, регистрирани в държави-членки на ЕС или трети страни, вкл. такива, с които ЕС има сключени търговски споразумения (Турция, Украйна и мн. др.).

Друг проблем е, че въвеждането на предложените системи за измерване, отчетност и контрол е изключително скъпо и при повечето предприятия надвишава неколкократно годишната стойност на използваните енергийни продукти с двойно предназначение. В значителна част от случаите, измерването на вложените „енергийни продукти“ в свързани суровини, материали, произведени или складирани стоки е технически невъзможно, още повече в контекста на поставеното изискване - средствата за измерване и контрол да отговарят на Закона за измерванията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във