Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът не иска да плаща ваучери за туризъм на работниците си

Българската стопанска камара вече изрази своята принципна подкрепа за използване на ваучерна система целенасочена подкрепа на туристическия бранш, който е изправен пред тежко изпитание. Не може да си обясни обаче, кои българи ще могат да се възползват от нея. В писмо на председателя на камарата Радосвет Радев до Народното събрание се казва, че в планът за предложеният механизъм  за спасяване на туризма съдържа някои вътрешни противоречия, а част от предложнеята са неприемливи във вида, в който са представени.

Законопроектът съдържа предложение за изменение и допълнение на Закона за туризма, съгласно което „Държавата подпомага финансово устойчивото развитие на туризма чрез осигуряване на средства за издаване на ваучери за почивка“. Предвижда се и допълване на приходите, които се администрират по бюджета на Министерството на туризма със „средства за издаване на ваучери за почивка, които се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година“. Същевременно се предвижда императивното задължение издаването на ваучерите за почивка да се финансира от работодателя, а финансирането им от държавата е предвидено само като възможност. 

"Социалните разходи, извършвани от работодателите в полза на наетите от тях лица, се определят въз основа на принципа на свободата на договаряне, от политиките и системите на управление на човешки ресурси и финансовите възможности на конкретния работодател. Издаването на ваучери следва да бъде предвидено като една правна възможност за работодателите, скрепена със съответните данъчни стимули.  Държавата следва да прецени дали да издава подобни ваучери в качеството й на работодател в публичната администрация, или да определи критерии за финансиране на ваучери на почивка за всички свои граждани, респ. - на определена категория от тях, отговаряща на съответните критерии", се казва в писмото на Радев.

Бизнесът подкрепя предложението издаването на ваучери за почивка да бъде финансирано от държавата. Неясни остават мотивите на вносителите как е определен кръгът от лица, имащи право да получат ваучери. Неяснота буди и формулировка на критериите, на които трябва да отговарят физическите лица, които имат право да получат ваучери за почивка:  да са внасяли осигурителни вноски не по-малко от 8 месеца през последната една календарна година, защото работниците и служителите не внасят осигурителни вноски. Това прави техният работодател. Означава ли това, че работниците и служителите не попадат в обхвата на правоимащите физически лица и мярката се отнася само до самоосигуряващите се лица?

Другият критерии е да са упражнили са правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако физическите лица следва да отговорят кумулативно и на двата критерия, на практика на тях биха отговорили единствено работещите пенсионери.

Предвижда се също така родителите да имат право на ваучери за почивка „за децата, които посещават училище“. Бизнесът счита, че следва да се съдържа препратка към Закона за закрила на детето, даващ определени за дете. Неясен би бил ефектът на тази мярка, обаче, ако родителите нямат право да получат ваучери и за собствената си почивка.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във