Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът настоява за създаване на план за икономическо възстановяване

От 13 март до 14 май тази година българското правителство обяви извънредно положение заради коронавируса. За бизнес средата в България остават някои неизяснени въпроси. Това показва проучване за състоянието на фирмите членове на Германо-Българска индустриално-търговска камара в България. То е проведе от 18  до 20 юни и в него са участвали 60 фирми членове на камарата. В по-голямата си част това са български предприятия, поддържащи търговско- икономически отношения с Германия, както и инвеститори от Германия, които са от различни сектори.
Само 6.86% от фирмите желаят да получат повече иформация относно възстановяването на заплатите съгласно Закона за здравето. Това са с 11% по-малко в сравнение с пролетта. Около една четвърт от запитаните искат да получат повече информация за мерките по време на форсмажорни обстоятелства и компенсациите на служители с намалено работно време. Фирмите желаят да получат съвети относно предоставяне на конкретна подкрепа (19.61%), както и как да се справят с вече заразени хора в тяхното предприятие (9.80%). Остават неизяснени и условията за анулиране на участията в бизнес инициативи и събития (9.80%). Бизнесът настоява за повече прозрачност относно разпределянето на финансовите ресурси от ЕС, предлагането на дългосрочна подкрепа на бизнеса и конкретното уточняване на браншовете, при които се прилага мярката за поемане на 60% от заплатите за сметка на държавата – 14.65%, което е растеж от 12% в сравнение с анкетата през март.
Мерките, които държавата трябва да предприеме, според участвалите в анкетата са: намаляване на бюрокрацията и опростяване на процесите (25.29%), създаване на план за икономическо възстановяване, предоставяне на финансови помощни средства, както и на данъчни облекчения, повече конкретизация за мерките в сферата на бизнеса (21.84%), държавна помощ за експортно застраховане, отваряне на зелени коридори за износ и внос, намаляване на ДДС и на цените на горивата и прилагане на повече мерки за МСП (9.20%). В сравнение с анкетата от 20  до 23 март става ясно, че компаниите все още са зависими от помощта на държавата, ниското ниво на бюрокрация и материалната помощ.
Блицанкетата за влиянието на коронавируса върху българската икономика описва състоянието и нагласата на фирмите в извънредната ситуация, в която се намира страната, като сравнява техните очаквания и моментно състояние с началото на извънредното положение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във