Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът настоява за правителството да задейства работата по електронната идентификация

Ръководството на Българската стопанска камара се обръща с апел към вицепремиера Томислав Дончев да бъдат предприети необходимите действия за иницииране на изменения в Закона за електронното управление, като се регулира възможността за нотифициране на частни схеми за електронна идентификация. 

С писмо до вицепремиера БСК изразява сериозната си загриженост във връзка с липсата на развитие по въпросите за електронната идентификация.

"Електронната идентификация е ключ към развитието на електронното управление и достъпа на бизнеса до електронни административни услуги. Към момента няма нотифицирани национални схеми за електронна идентификация, което изключително затруднява бизнеса в България при комуникацията с администрацията и възможността дистанционно да бъдат обслужвани фирмите от страна на държавата, с което политиката на правителството за ефективно електронно управление през последните няколко години остава едно добро пожелание", пише в писмото. 

Освен това в него се отбелязва, че липсата на нотифицирани схеми за електронна идентификация не позволява на българския бизнес да ползва отдалечено услугите на администрациите на страните-членки на ЕС. От стопанската камара уточняват, че когато е налице нотифицирана национална схема, всички администрации от другите държави в ЕС са длъжни да осигурят достъп на бизнесите и лицата до електронни административни услуги трансгранично.

"Докато повечето от държавите от ЕС са нотифицирали вече такива схеми и местните бизнес организации в тези държави се ползват от трансграничното предоставяне на електронни административни услуги от администрациите на останалите държави, българският бизнес е поставен в неравностойно положение, което пряко засяга и намалява неговата конкурентоспособност", подчертават от администрацията на БСК. 

Като проблем свързан с електронната идентификация, засягащ бизнеса от камарата поставят на трето място, ситуацията с COVID-19 и необходимостта от социална дистанция, присъственото обслужване на бизнесите от страна на администрацията води до увеличаване на рисковете от заетите в частния сектор лица.

"Очевидно, след приемането на Закона за електронната идентификация и до днес няма изградена държавна схема за електронна идентификация, което състояние няма изгледи да се промени през следващата една година и половина", смятат от БСК. Те споделят, че същевременно, на пазара вече има частни схеми, които се ползват успешно от всички големи банки, лизингови и телеком компании и други бизнес организации. Тези схеми за електронна идентификация, обаче, не са припознати и нотифицирани като национални и, поради това, с тях не могат да се достъпват държавните електронни административни услуги.

"С оглед изразената от Вас неколкократно позиция на политиката на правителството за плурализъм при използването на частни и държавни схеми за електронна идентификация беше сформирана към Вас работна група през периода януари – юли 2019 година, завършила с Концепция, единодушно подкрепяща за развитието на частните схеми за електронна идентификация. Становища са изразявали нееднократно от браншови организации на българския бизнес с нарочни писма до ДАЕУ"

Писмото завършва с молба предвид на изложените проблеми те да бъдат решени с висока степен на спешност. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във