Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът може да заяви какви специалисти са му необходими през следващите години

Всеки работодател ще може да обяви от какви специалисти има нужда през следващите 12 месеца, както и в средносрочен план – от 3 до 5 години. Шестата поредна анкета на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от кадри вече е отворена за всички желаещи работодатели, съобщиха от институцията.

Бизнесът ще може да заяви кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава търсеният от него персонал. Тази година в проучването ще бъде отчетено и влиянието на епидемичната ситуация в настоящите социално-икономически условия.

Шестото проучване започна на 1 септември тази година, първоначално сред поканени от бюрата по труда в страната работодатели от формирана по данни на НСИ национално представителна извадка. До този момент над 1300 фирми и организации са взели участие в анкетата.

Агенцията по заетостта приканва работодателите от статистическата извадка, които все още не са попълнили своя формуляр, да го направят до 16 октомври. За целта могат да използват предоставената им от бюрата по труда връзка/линк към електронната анкета.

Както досега, получените резултати за нуждите на работодателите от персонал през следващите 12 месеца ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения, с цел ориентация, съобразно изискванията на работодателите. Посочените от работодателите очаквания за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години пък ще се използват при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Проучването на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от кадри започна за първи път през 2018 г. и се провежда два пъти в годината на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

За желаещите в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила” на официалния сайт на Агенцията е публикуван онлайн анкетен формуляр, който ще бъде достъпен до 16 октомври 2020 г. включително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във