Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът може да кандидатства за подкрепа по схемата 60/40

Агенцията по заетостта започва от днес нова процедура по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване на заетостта на наетия персонал през периода август-декември 2021 г. 

Схемата продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г., отбелязват от агенцията. 

Регламентираната подкрепа за новия етап също се запазва в размер на 60 процента от дохода и осигурителните вноски на всеки зает в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата, спрямо същия месец на 2019 г.

Финансова подкрепа в размер на 50 на сто ще продължи да се предоставя за работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 август 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се определя на базата на осигурителния му доход за юли 2021 г.

Средствата ще се изплащат месечно, като за подкрепа за август и септември подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на октомври т.г., а за работилите през октомври 2021 г. документи ще се приемат само в рамките на ноември. 

Заявлението и документите за изплащане на средства се подават в дирекцията "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Документи могат да се подават и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда, при задължително и стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката "Финансови стимули за запазване на заетостта", вече са публикувани материали за информация за работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него, както и други помощни материали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във