Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът иска уточнение: Зеленият пакт не засяга само енергетиката

Бизнесът подкрепя инициативата за създаване на Консултативен съвет по въпросите на Европейската зелена сделка, но държи да бъде чута позицията му. В тази връзка Стопанската камара изпрати писмо до вицепремиера Томислав Дончев. Акцентът е, че не само енергетиката ще пострада, ако спазим всички изискания, заложени в зелената политика на Брюксел.  Освен това официалният превод на български език на израза „European green deal“ е „Европейски зелен пакт“. Съответно, това наименование следва да бъде възприето във всички официални и нормативни документи, вкл. и в проекта на Министерски съвет публикуван за обществено консултиране.

"Прави впечатление, че обхватът на функциите по консултиране и подпомагане на Министерския съвет от страна на Съвета са сведени почти изцяло до енергийния сектор. Подчертаваме, че ангажиментите по т. нар. Европейски зелен пакт имат изключително широк обхват, както по отношение на засегнатите сектори (енергетика, транспорт, промишленост, строителство, горско и селско стопанство, хранително-питейна индустрия и др.), така и спрямо хоризонталните области на политики, вкл. кръгова икономика, биоразнообразие, изследвания и развойна дейност, образование и обучение, финансиране и др. В тази връзка, предлагаме да бъде включена нова точка, в която да бъдат посочени допълнителни секторни и хоризонтални приоритети", казват членовете на Камарата.

В писмото се подчертава, че предложеният състав на Съвета изглежда балансиран и ограничен като брой представители до разумни граници, с оглед гарантиране на оперативността и ефективността на неговата работа. Но в същото време, с цел гарантиране на по-широка представителност, информираност и компетентност на взетите решения, БСК подкрепя разширяването на достъпа до заседанията на представители на засегнати страни, браншови сдружения и експерти с ключово значима експертиза в рамките на квотите на основните членове на Съвета.

Друго предложение е да бъде дефинирана по-ясно и категорично неограничената възможност за представяне на „информация или становища от компетентни държавни органи, органи на местното самоуправление, социални партньори, неправителствени и професионални организации или отделни експерти, които имат експертиза по въпросите, които се обсъждат“.

"Във връзка с аргументите, посочени в настоящото становище, считаме, че Секретариатът, осигуряващ организационно-техническата работа на Съвета, следва да се определя от вицепремиера, изпълняващ функциите на негов председател, а не от министъра на енергетиката", се казва още в документа. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във