Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът иска повече прозрачност при разпределението на парите от ЕС

Епидемията вече настъпва в цял свят и негативните влияния са налице. Работната среда се променя рязко, а българският бизнес трябва да се приспособи към новата действителност. Инициативи, делови срещи, панаири, събития и пътувания вече са анулирани, а служители се изпращат в карантина, предприемат се строги мерки.

Стопанската камара публикува блицанкета, която е моментна картина на актуалното състояние на членовете на Германо-Българската индустриално-търговска камара у нас и показва част от влиянието на коронавруса върху българската икономика. В проучването са участвали 75 фирми. По-голямата част от тях (30,77%) очакват значителен спад на своите продажби и приходи през 2020 г. в резултат на коронавируса. 23,08% от анкетираните заявяват, че все още не могат да преценят ситуацията и съответно последиците­, които ги очакват. 16,92% от анкетираните oчакват спад повече от 10%, а 18,46% - спад повече от 50 процента. 7,69% предвиждат лек спад до 10% и едва 3,08% от запитаните не очакват спад след края на извънредното положение.

Що се отнася до мерките, които всяка фирма трябва да предприеме по време на кризата, 31,13% заявяват, че техните служители ще бъдат пуснати в неплатен или платен отпуск. 18,87% ще съкратят част от своя персонал, а други 17,92% ще намалят своя производствен капацитет, за да спестят от допълнителните разходи. Едва 16,04% от фирмите са готови да предоставят възможност за работа на половин работен ден, а останалите 16,04% се спират на мерки като дистанционна работа, пренасочване на дейността или вътрешно преразпределение на служителите.

На въпроса „Оказва ли влияние коронавирусът върху Вашия бизнес в България“, 92,31% от анкетираните отговарят с „Да“ и едва 7,69% с „Не“. Този резултат се отразява и на начините, по които кризата засяга предприемачеството. 19,56% усещат несигурност относно бъдещия бизнес. Голяма част търпят загуби, поради анулирането на бизнес инициативи, делови срещи, панаири и събития (17,78%). Недостигът на ликвидност (12,89%), спадът на търсенето на собствените продукти (14,67%), отсъствието на служители поради болест (12,44%), промяната на веригите за доставки (11,56%), както и ограничаването на пътуванията (9,78%) притесняват и пречат на нормалното развитие на бизнеса. Други последици, които очакват фирмите, са затваряне на предприятия и прекратяване или пренасочване на дейността им (1,33%).

Повечето участници в анкетата - 21,67%, изпращат своите служители вкъщи на надомна работа и въвеждат т.н. хоум офис. Останалите компании ограничават командировките (20,6%), осигуряват предпазни медицински и хигиенни материали (21,06%), отменят участията си в публични мероприятия (20,00%), създават вътрешни комуникационни мрежи (14,17%) или предприемат различни мерки, в съответствие с тяхната фирмена култура (2,50%).

За бизнес средата в България остават някои неизяснени въпроси. 22,33% от анкетираните желаят да получат повече информация за възстановяването на заплатите съгласно Закона за здравето. Други 20% искат да получат повече сведения за мерките по време на форсмажорни обстоятелства и компенсациите на служители с намалено работно време. Фирмите желаят да получат съвети и за предоставяне на конкретна подкрепа (19,81%), както и как да се справят с вече заразени хора в тяхното предприятие (6,80%). Остават неизяснени и условията за анулиране на участията в бизнес инициативи и събития (7,28%). Бизнесът настоява за повече прозрачност за разпределянето на финансовите ресурси от ЕС, предлагането на дългосрочна подкрепа и конкретното уточняване на браншовете, при които ще се прилага мярката за поемане на 60% от заплатите за сметка на държавата (2,91%).

Мерките, които държавата трябва да предприеме, според участвалите в анкетата, са: намаляване на бюрокрацията и опростяване на процесите (21,70%), създаване на план за икономическо възстановяване (20,85%), предоставяне на финансови помощни средства (16,60%), както и на данъчни облекчения (18,30%), повече конкретизация за мерките в сферата на бизнеса (15,32%), държавна помощ за експортно застраховане (2,98%), отваряне на зелени коридори за износ и внос, намаляване на ДДС и на цените на горивата и др.

На въпроса „C какво бизнесът може да подкрепи изпълнителната власт“, 30% отговарят, че са готови да разработят и формулират конкретни мерки за справяне със ситуацията и да ги предоставят на компетентните органи. Фирмите изразяват готовност да предоставят безвъзмездна помощ от своето производство и услуги (20%), да поемат социален патронаж на най-силно засегнатите социални групи или да подпомогнат Националния оперативен щаб с необходимите ресурси (10,00%). Други са готови да предоставят предпазни средства (8,75%) или финансова помощ (2,50%). За 18,75 % от анкетираните, запазването на работни места, даренията и заплащането на данъци и такси, са основната помощ, която могат да предоставят на правителството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във