Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът иска по-бързи и адекватни мерки в условията на криза

Над половината от предприятията в страната (54%) очакват да имат затруднения при погасяването на банковите си задължения след изтичането на мораториум по плащанията. Това показва проучване на Българската стопанска камара (БСК) сред членове ѝ в периода 13-15 април 2021 г. Най-голям процент от участниците (28.6%) е от сектор "Хотелиерство, ресторантьорство и турагентство".

Оказва се, че 79% от анкетираните отчитат влошени икономически показатели на компаниите си. Половината от участниците в проучването (50,6%) прогнозират, че ще успеят да възстановят състоянието си до края на 2022 г., а 18,3% - до края на тази година. Според проучването 26,1% виждат по-далечен хоризонт, а 0,4% декларират, че са прекратили дейност, респективно – никога няма да се възстановят.

От анкетираните 74% разчитат на мерки за подкрепа на заетостта, а 68% се нуждаят от ликвидна подкрепа, вкл. за 12 месеца (47,3%), за 6 месеца (14,9%), за 3 месеца (2,9%) или за по-дълъг от една година период (1,7%).

Последният въпрос от анкетата предостави възможност на участниците в нея да споделят своите предложения за подобряване на държавнана подкрепа към фирмите. Част от предложенията са в посока ускоряване на процеса и намаляване на бюрокрацията по предоставяне на подкрепата, отлагане/опрощаване на местни данъци и такси, запазване на по-ниската ставка по ДДС за ресторантьорския бранш.

Голяма част от анкетираните очакват удължаване срока на действие на съществуващите мерки и правят конкретни предложения за промяна на дизайна им, така че по-широк кръг фирми да могат да се възползват от тях.

Сред предложенията са също анализ на прилаганите до момента противоепидемични мерки и антиикризисни обезщетения на фирмите, по-малко държавна намеса в бизнеса и равнопоставено третиране на отделните сектори при прилагането на ограничения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във