Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът иска компенсации заради скъпия ток и за декември

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министър-председателя на Република България относно предприемането на спешни действия за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия и за месец декември. 

Действащата понастоящем програма, одобрена с решение на Министерския съвет от 26 октомври, предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията само за месеците октомври и ноември. В писмото от асоциацията отбелязват, че този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават на моменти 680 лв./MWh.

"Срокът на действие на тази мярка изтича в края на настоящия месец, а борсовите цени на електроенергията продължават да нарастват на прага на зимния сезон. Средноаритметичната цена за октомври 2021 г. е 368.61 лв./MWh (249.61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119.00 лв./MWh), а за периода 1 – 23 ноември 2021 г. е 403.49 лв./MWh (284.49 лв./MWh над прогнозната пазарна цена)", отбелязват от АОБР и допълват, че имайки предвид тези обстоятелства, компенсаторният механизъм следва да продължи да е в сила, докато има екстремно високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер.

Асоциацията на организациите на българските работодатели предлага: 


  • удължаване на срока на действие на програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г.;

  • размерът на компенсацията да бъде актуализиран на 190 лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена). Източник на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители;

  • компенсациите следва да се изплащат, докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена;

От АОБР настояват спешно да бъдат разработени механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), отчитайки справедливо интересите им. Асоциацията предлага експертите в КЕВР и Министерството на енергетиката да обсъдят модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във