Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът иска компенсации при нови ограничения заради ковид

Практиката до момента показва, че за мерки повече се говори, отколкото ефективно да бъде подпомаган бизнесът, чиято дейност е силно или изцяло ограничена, поради независещи от него обстоятелства.

Българската стопанска камара настоява преди въвеждането на каквито и да било ограничения заради ковид кризата, да бъдат оповестени ясни механизми за компенсация на засегнатите бизнеси. В писмо до министрите на здравеопазването и икономиката бизнесът настоява държавата първа да ваксинира служителите си и по този начин да даде пример на частния бизнес.

"Ако властите вземат решение за затваряне, туристическият бранш трябва да бъде обезщетен с 80 на сто от оборота на база 2019 г. При работа на 50 процента от капацитета трябва да има 30 на сто обезщетение от оборота, при 30 на сто капацитет - 50 на сто обезщетение, а при затваряне на бизнес - 80 на сто за бизнеса и поемане на заплатите по трудов договор на хилядите ни служители", се казва в позицията. 

Камарата събра позициите и предложенията на членуващите в нея браншови организации от най-силно засегнатите от рестрикциите сектори, а именно – туризъм и ресторантьорство, фитнес и СПА, култура, търговия, конгресна и изложбена дейност.  Работодателите във всички изброени сектори подхождат с разбиране към актуалната ситуация около разпространението на COVID-19 и необходимостта от предприемането на превантивни мерки. Заедно с това, общо е мнението, че мерките трябва да са: добре обосновани от гледна точка на тяхната потенциална ефективност., недискриминиращи спрямо отделни икономически оператори и/или техните клиенти и съпроводени със съответните компенсации за нанесените икономически вреди.

Практиката до момента показва, че за мерки повече се говори, отколкото ефективно да бъде подпомаган бизнесът, чиято дейност е силно или изцяло ограничена, поради независещи от него обстоятелства. Свидетели сме на това как през 2020 г. бяха необходими повече от 6 месеца след избухването на пандемията, за да бъдат формулирани механизми за подкрепа на бизнеса, а после още най-малко 6 месеца, за да заработят ефективно въпросните механизми.

"Към днешна дата хиляди икономически оператори продължават да изпитват затруднения от предходните периоди на затваряне, а сега в спешен порядък им се съобщава, че отново трябва да затворят. На този фон, темата за компенсаторните механизми отново е в сферата на вероятностите и разговорите. Нещо повече, темата е силно зависима от актуализацията на държавния бюджет. При цялата тази неяснота въвеждането на ограничения „от днес за утре“ е необосновано", заявиха от БСК. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във