Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнес средата в България се подобрява, но бавно

През октомври бизнес климатът в България сe е подобрил 0.5 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение е отчетено в секторите: строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 2.4 пункта и достига 72.8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от чужбина и недостатъчното търсене от страната.

През октомври съставният показател "бизнес климат в строителството" се покачва с 0.6 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно продажните цени строителните предприемачи предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 1.3 пункта. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Търговците на дребно очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца. През октомври съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 3.4%. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да е съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, факторът "други" и конкуренцията в бранша.  Мениджърите предвиждат продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във