Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнес софтуерът дава скорост на фирмите

Всяка една компания стига до момента, когато тя трябва да направи нещо - да реши как ще върви напред или ще спре дотук. Понякога тласък за тази промяна може да даде нуждата от подсилване на конкурентоспособността на фирмата, конкурентите, които бързо вървят напред, партньорите, които изискват поддържането на модерни бизнес отношения, или пък криза като сегашната коронавирусна епидемия, която наложи извършването на част от дейностите от дистнация.

Решението на тези проблеми може да дойде от използването на специализиран софтуер за управление на бизнеса (ERP). Потребностите на всяка фирма са различни, но тенденцията е ясна -  съвременният мениджмънт изисква силни информационни решения.  

Сегашната криза донесе много предизвикателства пред бизнеса. Коронавирусът остави много хора у дома, а това наложи да спрат производствените процеси в много предприятия. А това отново поставя въпроса за развитието на ИТ процесите и навлизането на информационните технологии, които могат да помогнат на бизнеса в организацията на неговата дейност - в счетоводството, при доставките, в склада, при експедицията на продукция. 

В една фирма отделните системи трябва да си говорят и това е решението, което дават ERP системите. Този софтуер интегрира дейностите във фирмата и помага да се оптимизират разходите. Той може да даде адекватно решение на всички проблеми, с които компанията може да се сблъска по пътя на своето развитие. 

Никога не е късно да се посегне към ERP системите.  

Разбира се, внедряването изисква време и средства, което спира понякога фирмите да използват този инструмент.  Друга причина е, че мениджърите нямат ясна представа какъв краен резултат искат (или очакват)  да постигнат. 

Днес софтуерните решения за управление на бизнеса са изградени от отделни модули, всеки от които осигурява определена функционалност. Няма универсален подход за решаване на проблемите. Финансовият разход никак не е малък за внедряване на една ERP система, но експертите съветват към нея да се подхожда и разглежда като инвестиция, която ще се отплати във времето. 

Важни аргументи в полза на въвеждането на тези системи са: финансовото отражение на проекта - например възможността за постигане на по-ниски разходи, благодарение на оптимизирането на процесите във фирмата, повишение на приходите и печалбите и т.н., както и стратегическото отражение - например, възможността за разширяване на дейността на компанията в нови сегменти и пазари, адаптиране към променящите се пазарни условия и т.н. 

Прогнозите са, че днешната кризисна ситуация ще тласне напред иновативните решения при повечето компании, особено тези, които искат да се развиват и успяват. Бизнес системите могат да се въвеждат по модули и постепенно да се надграждат. Съобразно нуждитет в дадения момент. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във